Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Người xưa bảo: “Pháp môn niệm Phật vãng sinh là phương pháp đặc biệt, ngoài tám vạn bốn ngàn pháp môn của Phật, được gọi là “môn dư đại đạo” tức là đạo lớn nằm ngoài các pháp môn”. Vì Sự tuy đơn giản, Lý thật thâm áo, nên các bậc truyền đăng trong nhà Phật đều hoằng truyền pháp môn Tịnh độ. Cận đại có Đế Nhàn đại sư của tông Thiên Thai, Thái Hư đại sư của tông Duy Thức, Hoằng Nhất đại sư bên Luật tông, ngài Viên Anh bên nhà Thiền... đều có trước tác hoằng dương Tịnh độ.
Hành giả hạ quyết tâm niệm Phật, sẽ có những bước tiến quyết định. Ngày lâm chung sẽ xả bỏ thân nghiệp báo khổ luỵ này, được thân hào quang nhẹ nhàng, đầy đủ thần thông tự tại.
Kệ xưa viết:

“Đời người như thể đám sen trong hồ
Cọng chìm trong nước bùn nhơ
Cọng vừa ló dạng nhấp nhô ngoi đầu.
Cọng lên khỏi nước từ lâu.
Nhấp nhô thân thoát thơm màu hoa hương”.

Biết tu, hành giả sẽ tạo được nhiều điều kỳ diệu là chuyển phàm tâm thành Phật tâm, được bước vào cõi Tịnh độ.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà