Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Sự cảm ứng giữa Phật và chúng sinh

Chúng sinh nghiệp sâu nặng vẫn là chúng sinh trong tâm A-di-đà, A-di-đà tuy đủ muôn đức trang nghiêm ở cõi Tịnh mà vẫn là vị Phật trong tâm ta. Phải biết sự cảm ứng giao tiếp như nam châm hút sắt, Phật ở Tây Phương Cực Lạc cùng Phật tánh trong tâm ta, cảm hút lẫn nhau, đưa thần thức ta sinh về Tịnh độ. Đây gọi là niệm Phật, nhớ Phật; hiện tiền, đương lai quyết định thấy Phật, cách Phật không xa.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà