Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Xa lìa vực thẳm nhiễm ô

Tại sao con người cứ nhất định sống với tâm nhiễm ô, như người cứ hướng đến vực thẳm mà đi, để kết cuộc phải chịu khổ đau. Vì còn giữ ý niệm nhiễm ô, chẳng thể nào vui hưởng sự thanh tịnh, an vui của thế giới Cực Lạc. Rời bỏ ý niệm nhiễm ô thì là lúc Tịnh độ chín muồi. Lại như trong nhà có đèn không chịu mở thì làm sao sáng. Đến khi được nghe lời Phật dạy, niệm danh hiệu Phật A-di-đà, như đèn được bật sáng, mới biết đường về cõi Phật. Hơn nữa, hành giả niệm Phật mà thiếu sự cảm ứng, chẳng thể thành tựu sự vãng sinh.
A-di-đà như vầng trăng rạng ngời trên hư không, tâm người niệm Phật như nước. Nước phải trong lặng, vầng trăng mới soi bóng được, như vậy là cảm ứng, mới có thể được tiếp dẫn vãng sinh. Nếu tâm chúng sinh đầy niệm tham, sân, như nước ngầu đục, vầng trăng không thể hiện bóng được. Đây là trường hợp không cảm ứng. Lúc đó, dù cho đức Phật A-di-đà có đứng trước mặt cũng chẳng được vãng sinh.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà