Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Điều cần yếu trong khi niệm Phật là phải tưởng

Âm thanh có hai phần:
a. Âm động: là âm thanh thành tiếng, sinh liền diệt.
b. Âm ba: là “vô thanh”, làn sóng âm thanh.
Khi niệm Phật, người ta chỉ nghe được “âm động”, còn phần “âm ba” là sự rung động của làn sóng âm thanh, ít ai chú ý tới.
Hoà thượng Tịnh Không khai thị: “Câu Phật hiệu từ tâm chúng ta sinh ra, rồi đi đến miệng niệm ra tiếng. Dùng danh từ khoa học ngày nay gọi là ba động “làn sóng”. Vậy khi niệm Phật, phải tưởng từ trong tâm phóng một luồng năng lượng toả sáng khắp nơi, hư không tràn ngập ánh sáng”.
Ở Nhật, Tiến sĩ Giang Bổn Thắng làm trong viện nghiên cứu về làn sóng cho biết: “Tâm chúng ta khởi lên một niệm, đây là làn sóng của tâm có vận tốc nhanh nhất so với tất cả mọi vật khác...”. Làn sóng tức khắc truyền khắp hư không Pháp giới, nhanh hơn vận tốc ánh sáng”.
Khi chúng ta khởi niệm danh hiệu A-di-đà, đức Phật A-di-đà ở Cực Lạc Tây Phương thế giới lập tức nhận được làn sóng. Chúng ta liên lạc nói chuyện với đức A-di-đà nhanh như vậy

 

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà