Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Nhát búa Tử thần

Con người khi lâm chung, Tử thần sẽ đẽo bỏ thân Tứ đại này, vì cát bụi trở về cát bụi, còn vọng tâm hư vọng cũng đẽo bỏ luôn, duy chỉ còn tâm báu phát sáng, được đức A-di-đà phóng quang tiếp dẫn về Cực Lạc, tương lai thành một vị Phật đầy đủ tướng hảo, trang nghiêm, nên nói Phật tiếp dẫn. Vậy khi lâm chung, Phật tiếp dẫn cái gì? Chính là tiếp dẫn cái tâm niệm Phật của hành giả.
Niệm Phật có được nhất tâm mới được vãng sinh. Ngài Lý Bỉnh Nam nói: “Có nhiều người niệm Phật cứ mơ hồ mình niệm Phật, lúc lâm chung Phật A-di-đà liền đến đón mình”.
“Thật ra phải được nhất tâm bất loạn mới được đón tiếp. Vì sao vậy? Do tâm mình có phát lộ quang minh, Phật A-di-đà mới dõi theo đó, liền đón tiếp sinh về Tây Phương. Nếu các niệm tham, sân, phiền não che phủ lấy quý vị, Phật A-di-đà cũng không có biện pháp gì”.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà