Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Cực Lạc và kinh đô

Có người dân dã muốn cầu đến kinh đô, cần phải nghe lời người chỉ đường. Nếu người chỉ phương Bắc, cứ phương Bắc nhắm hướng mà đi, mới mong có ngày đến kinh đô. Nếu lại nhầm đi theo phương Nam, chắc lạc ra biên giới. Khi gặp được Thiên tử, Thiên tử hỏi:
- Muốn làm quan nhỏ hay ngôi Tể tướng?
Người dân trả lời:
- Nhất định cầu ngôi Tể tướng.
Nay hành giả y nơi Tín-Hạnh-Nguyện trì danh hiệu Phật A-di-đà, rốt cuộc được vãng sinh Cực Lạc là đến kinh đô dự vào hàng Bất thối Bồ-tát là lên ngôi Tể tướng, còn tu hành các pháp môn khác có thể lầm ra biên giới, phải làm quan nhỏ.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà