Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Câu chuyện ẩn báu

Khi xưa, một Vương tử ra ngoài dạo chơi có mang theo ấn báu. Một nông dân thấy được ấn vàng, liền cướp ấn báu bỏ chạy, Vương tử cho sáu người hầu cận cưỡi sáu con voi đuổi gấp. Người nông dân hoảng sợ leo lên cây, các voi đến quật cây xuống, thân thể người nông dân nát nhừ, chỉ còn ấn báu toả sáng.
Khi chết, thân Tứ đại tan hoại, nhưng tự tánh trong sáng còn mãi, như ấn báu vậy.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà