Câu chuyện về Đức Phật

Cặp mắt thái tử Câu Na La
13/01/2008
Thuở xưa ở Ấn Ðộ có một ông vua tên là A Dục trị dân rất công bình. Hồi còn trẻ, tính Ngài hay giận...
Thái tử Nhẫn Nhục Khải
08/10/2007
Trong kinh Thiền Bí Yếu Pháp, A-Nan thuật lại rằng: Một thuở nọ, đức Phật cùng với chúng đệ tử...
Hoa sen trong người
25/09/2007
Hiểu tâm niệm Ni Ðề qua những cử chỉ rụt rè và đôi mắt đăm chiêu, Ðức Phật bước nhanh về phía Ni...
Đức Phật thăm Tỷ kheo lâm bệnh
11/07/2007
Thế rồi, A Nan đem y của bệnh nhân ra giặt, còn Thế Tôn thì xối nước. Khi giặt xong, thầy đem đi...
Hào quang Đức Phật
11/07/2007
Ðức Phật với thiên nhĩ thông, từ xa nghe tiếng đứa bé niệm danh hiệu của Ngài cầu cứu, bèn lập tức...
Cái chết của Tôn-đà-lỵ
13/06/2007
Sau đó, mỗi buổi chiều, khi dân chúng đi nghe pháp trở về thành, họ lại thấy Tôn-đà-lỵ trang điểm...
Ngày Phật Đản - nguyện cho thế giới an bình hạnh phúc
20/05/2007
Ngày Phật Đản là cơ hội tốt để mọi người hướng về cuộc đời Đức Phật, ôn lại những pháp âm vi diệu...
Ý nghĩa yếu tố huyền sử trong lịch sử Đản sinh của Đức Phật
17/05/2007
“Vị Bồ tát khi sinh ra Ngài đứng vững, thăng bằng trên hai chân, mặt hướng về phía Bắc bước đi bảy...