Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Thuận dòng, nghịch dòng

Thấy, nghe thuận dòng là lúc nghe không ra khỏi âm thanh, lúc thấy không vượt ngoài sắc tướng. Như vậy, chạy theo sự phân biệt rõ ràng, tức bị vật chuyển.
Thấy, nghe nghịch dòng là thấy nhưng không chạy theo sắc tướng, nghe nhưng không chạy theo âm thanh, niệm Phật trở về nguồn tự tánh tịnh minh, là một thể sáng tinh thuần, tức coi như chuyển được vật. Ngay thấy nghe thầm lặng niệm Phật, sống với niệm tinh thuần trong sáng để chấm dứt dòng sinh tử.
Hoà thượng Hư Vân bảo: “Người biết tâm mình là một thể sáng thì vạn lý tình không, chẳng quảy một mảnh mây hồng. Lúc đó, công phu mới có phần đắc lực”.
Kệ viết:

Một mảnh trăng lưỡi liềm
Nuốt mất ánh sáng muôn vật.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà