Phật Sự

Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ sám hối đầu năm
04/02/2023
Tối ngày 04/02/2023 (nhằm 14/01 Quý Mão), quý Phật tử gần xa đã trở về chùa Đống Cao, Nga Yên, Nga...
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
04/02/2023
Ngày 04/02/2023 (nhằm 14/01 Quý Mão), quý thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài Tp. HCM đã về...
Ngày thứ tám, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Tây Khánh – chùa Bích Thượng
04/02/2023
Ngày 03/02/2023 (nhằm 13/01 Quý Mão), Hòa thượng Thích Chân Tính có buổi giảng pháp tại chùa Tây...
Ngày thứ bảy, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Cổ Tân – chùa Hà Phú
03/02/2023
Sáng ngày 02/02/2023 (nhằm 12/01 Quý Mão), Hòa thượng Thích Chân Tính có buổi giảng pháp tại chùa...
Chùa Tiêu Dao - Quảng Ninh: Lễ cầu an đầu năm Quý Mão
02/02/2023
Ngày 29/01/2023 (nhằm 08/01 Quý Mão), chùa Tiêu Dao – P. Hà Khẩu – TP. Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh...
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
02/02/2023
Ngày 01/02/2023 (nhằm 11/01 Quý Mão), Hòa thượng Thích Chân Tính có buổi giảng pháp tại chùa Sơn...
Ngày thứ năm, chuyến Phật sự miền Bắc, tham quan quần thể tâm linh Quỳnh Nhai và hồ Thủy điện sông Đà
01/02/2023
Sáng ngày 31/01/2023 (nhằm 10/01 Quý Mão), Hòa thượng Thích Chân Tính cùng quý thầy trong đoàn tiếp...
Ngày thứ tư, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đại Sơn – chùa Đại Cồ Việt
30/01/2023
Sáng ngày 30/01/2023 (nhằm 09/01 Quý Mão), Hòa thượng Thích Chân Tính có buổi giảng pháp tại chùa...
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Khai kinh đầu năm
30/01/2023
Ngày 29/01/2023 (nhằm 08/01 Quý Mão), đông đảo quý Phật tử vân tập về chùa Suối Pháp, ấp 2, Suối...
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Đại lễ cầu an, mừng thọ, phóng sinh đầu năm Quý Mão
29/01/2023
Sáng ngày 29/01/2023 (nhằm 08/01 Quý Mão) chùa Đống Cao - thôn Yên Khoái, Nga Yên, Nga Sơn, Thanh...
Ngày thứ ba, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Hòa Phúc
29/01/2023
Sáng ngày 29/01/2023 (nhằm 08/01 Quý Mão), đạo tràng chùa Hòa Phúc, Quốc Oai, Hà Nội thuộc tông...
Thầy đã về - Thầy đã tới
29/01/2023
Con cung kính cúng dường Hoà Thượng Sư phụ Đạo trưởng Tổ đình Hoằng Pháp nhân chuyến du hoá của...