Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Niệm Phật không vãng sanh thì đi đâu nữa

- Hành giả niệm Phật A-di-đà, âm thanh của người ấy phát ra rồi đi về đâu?
Ngài Lý Bỉnh Nam nói:
- Âm thanh phát ra, sẽ đi đến quang minh của Phật.
- Còn quang minh của Phật sẽ đi về đâu?
Quang minh của Phật lại hoà nhập vào âm thanh của quý vị. Khi âm thanh và quang minh hoà vào nhau, nếu không vãng sinh thì đi đâu nữa!

 

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà