Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Thấy được thật tướng

Tâm tánh của chúng ta là một mặt biển tâm sáng ngời, không có một vật, nghiệp lực nổi lên thành vô lượng sắc tướng. Nay tỉnh ra thấy lại một biển tâm sáng ngời.
Nay nói thật tướng là lìa tướng giả hiện ra tướng thật. Sự vật đặt dưới chiếc máy Kirlian, thật tướng được phô bày. Hình ảnh con người được chụp ra, thấy như là mặt trời chiếu sáng. Con sâu, con kiến, chiếc lá, hòn đất... đều chiếu ánh sáng.
Ngài Tăng Triệu nói: “Nhìn muôn loài như một. Một đó là một “tánh đại linh quang”. Nên tâm phân biệt ngưng, tâm thanh tịnh hiện bày, tức tướng của mỗi vật, cùng tồn tại bên cạnh ánh sáng”. Thí như một tấm gấm Thượng Hải, trên đó dệt hình cô gái, hoa cỏ, chim chóc... nhưng sự thật chỉ là một tấm gấm Thượng Hải thôi.
Kinh Thất Phật chú viết: “Hết thảy vạn vật đều thành sắc vàng”. Đây là “nhất sắc”, ngụ ý vạn vật nhất như.
Nhà Bác học Newton viết:
- Có hai thứ ánh sáng:
1. Ánh sáng hiện tượng: Đó là ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và lửa, giúp ích sự sống của con người.
2. Ánh sáng bản thể: Đó là ánh sáng gốc làm ra các hiện tượng. Nên nói: “Cái có hình tướng là ánh sáng đặc”. Như vậy, chính ánh sáng làm ra con người, núi, sông, đất đá...
Đối với người trí thì thế giới này toàn hảo một cách tự nhiên. Nên nói: khái niệm sai lầm về cái ta và thế giới bên ngoài được lọc sạch, có một cái nhìn hoàn toàn mới. Đó là con mắt thanh tịnh được mở ra.
Trong Diệu trí quang của Phật đều hiển hiện bản thể thanh tịnh, tướng sai biệt biến mất, chỉ còn tướng chân thật hiển lộ, bởi đồng một sắc. Thấy được lẽ thật ta với người không hai, ta sẽ phát tâm tuỳ thuận chúng sinh, lui sụt với chúng sinh để có cuộc sống an vui và hạnh phúc.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà