Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Không bị tướng giả làm trở ngại

Có một ông cụ niệm Phật lâu mà tâm vẫn bị tán loạn. Một hôm, có vị thầy đến thăm, ông bày tỏ chỗ tán loạn, xin Thầy chỉ cho cách niệm Phật đưực tốt hơn. Vị thầy dạy:
- Ông từ đây thấy tướng nào cũng niệm A-di-đà Phật, lâu dần tâm sẽ an định trong câu hồng danh của Phật, không còn tán loạn.
Ông có phần lãnh hội được, ông cũng muốn cho bà cụ lãnh hội như ông, lúc đó ông liền cầm cái ly đưa lên hỏi bà:
- Đây là cái gì ?
Bà cụ trả lời:
-Cái ly.
Ông bảo:
- Thầy vừa dạy thấy tướng gì cũng đều phải niệm thành A-di-đà Phật. Từ đây về sau, dù cho cây súng bắn tôi, tôi cũng niệm A-di-đà Phật để an nhiên giải thoát.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà