Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Ngôn từ không phải là vật chết

Ngôn từ chính nó là những nét khoét vào tàng thức. Chúng ta muốn thành ra cái gì, nó thành ra cái ấy. Người niệm Phật là gieo vào 
tàng thức cái nhân thành Phật. Còn người nói lời thô ác, sẽ gieo chủng nhân đoạ lạc. Như một Tỷ-kheo trẻ chê vị Tỷ-kheo già tụng kinh như chó sủa, sau phải chịu quả báo 500 đời làm chó.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà