Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Thành tựu nhân cách

Thái Hư đại sư dạy: “Người mong cầu quả Phật, thành tựu hay không là ở nhân cách. Nhân cách thành tựu thì quả Phật thành tựu”. Đây chính là thực tế chân thật.
Nên chữ “Phật” (怫) trong Hán ngữ viết gồm chữ “Nhân” (亻) là người, và chữ “Phất” (弗) là bỏ. Một người mà bỏ được tham, sân, phiền não, vọng tưởng, thì ánh sáng nội tâm rực rỡ, ngoài vòng ràng buộc của các pháp, tức thành Phật thôi.
Kệ xưa viết:

Mười phương đồng tựu hội
Người người học vô vi
Đây là trường thi Phật
“Tâm không” được đậu về.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà