Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Đạo Thánh - Phàm

Ngài Lý Bỉnh Nam nói: “Đạo Thánh - phàm phân biệt chí trong một niệm; chẳng niệm Thánh, ắt biến thành cuồng; khắc chế cuồng niệm, bèn trở thành Thánh. Phải biết rằng Thánh lẫn phàm chí có một chân tâm, hệt như nhau chẳng khác”.
Nhưng trong địa vị phàm phu, trong những sinh hoạt hằng ngày, cảnh chen nhau chẳng nhận biết, chẳng soi xét sẽ khó rõ, trong một chớp mắt liền nảy sinh tình tưởng trái lẽ, tình tưởng đã sinh, chân tâm bị vướng mối tệ, nên hành vi nào cũng chẳng trung chánh. Nếu chẳng vận dụng một phen công phu thiết thực niệm Phật để trừ sạch tình tưởng, thì càng ngày càng tệ hơn, chẳng biết đã tuột xuống tận đáy, uổng cho cái tâm làm Thánh sẵn có, mà phải chìm đắm trong loài phàm phu, chẳng buồn sao!
Kệ xưa viết:

Lênh đênh trong cõi Diêm-phù
Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà