Bản tin

Khóa tu thanh thiếu niên – Cơ sở Hương Pháp, Củ Chi
10
Khóa Tu niệm Phật một ngày và chương trình “Ánh Sáng Phật Pháp” kỳ 73
22
BẢN TIN PHẬT SỰ CHÙA HOẰNG PHÁP SỐ 57
17
Lễ Bố-tát tại chùa Hoằng Pháp
18
Lễ sám hối 30/10 Nhâm Dần
24
Khóa tu thiếu nhi “Em Về Bên Phật” - Lần 37 | Chùa Hoằng Pháp
24
Ngày tu "Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp"
27
Lễ Hằng Thuận Ngày 19/11/2022 | Chùa Hoằng Pháp
31
Chùa Đăng Pháp: Lễ tưởng niệm cố đại lão Hoà thượng Ngộ Chân Tử và khoá tu một ngày an lạc
161
Cuộc thi Thắp Sáng Đèn Tuệ – lần IV
155
Khóa tu Về nguồn lần thứ 2
178
Lễ quy y Tam bảo – lần 3/2022 | Chùa Hoằng Pháp
239