Bản tin

Khóa tu dành cho thanh thiếu niên | 18.10.2020
9
Một ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp | 18.10.2020
7
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp | 11.10.2020
7
Khóa lễ Sám Hối định kỳ | 30.09 Canh Tý
6
Vui đón trung thu tại chùa Hoằng Pháp | 15.08 Canh Tý
12
Khóa tu thiếu nhi lần thứ 23
17
Học sinh trường Hòa Bình, quận Tân Phú đến tham quan chùa Hoằng Pháp
19
Khóa lễ sám hối chùa Hoằng Pháp 30.09.2020
22
Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp | 27.09.2020
25
Phát quà trung thu tại chùa Quốc Thới | 26.09.2020
22
TRAILER TRUNG THU 2020 TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP
133
Khóa tu thiếu niên tại chùa Hoằng Pháp | 20.09.2020
37