Bản tin

TT. Thích Chân Tính có chuyến Phật sự tại miền Bắc
13
Một ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp | 17.01.2020
16
Cuộc thi RUNG CHUÔNG CHÙA | Chùa Hoằng Pháp
16
Bản tin Phật sự số 46
17
Khóa Lễ Sám Hối Tại Chùa Hoằng Pháp | Tháng 11 Canh Tý
19
Lễ Hằng Thuận dành cho 6 cặp đôi | Chùa Hoằng Pháp
27
KẾT KHÓA KHÓA TU PHẬT THẤT LẦN 95 | Chùa Hoằng Pháp
33
Công tác chuẩn bị "ĐÊM HOA ĐĂNG KỶ NIỆM ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 2020"
36
Trailer "ĐÊM HOA ĐĂNG KỶ NIỆM ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 2020"
41
Chính thức KHAI KHÓA KTPT Lần 95 | Chùa Hoằng Pháp
57
Bản tin Phật sự số 45
34
Một ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp | 20.12.2020
39