Bản tin

Chư Tăng chùa Hoằng Pháp Đối Thú An Cư PL.2565 - DL.2021
48
Công tác chuẩn bị Phật Đản DL 2021 - PL 2565
69
Bản tin tổng hợp 7 ngày Khóa Tu Phật Thất 96
91
TRAILER ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN | DL. 2021 - PL. 2565
92
KHAI KHÓA KHÓA TU PHẬT THẤT LẦN 96
105
Bản Tin Phật Sự Số 48
71
Khóa tu Sinh Viên và Khóa tu Thiếu Nhi 25.04.2021
68
Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ
66
Khóa tu niệm Phật một ngày Chùa Hoằng Pháp | 22.04.2021
62
Khóa tu kinh Nikaya Lần thứ 5 | Chùa Hoằng Pháp
66
Lễ Quy Y Tam Bảo tại chùa Bảo Quang - Đồng Nai
86
TT. Thích Chân Tính đã có buổi chia sẻ tại trường Cao Cấp Giảng Sư TP.HCM
95