Bản tin

Lễ quy y Tam bảo – lần 1/2023 | Chùa Hoằng Pháp
222
Lễ lạy danh hiệu Quán Thế Âm
84
Khóa tu thiếu nhi Em Về Bên Phật - Lần 40
193
Chùa Giai Lam – Hà Tĩnh: Khoá tu Tuổi trẻ hướng Phật
150
Ngày tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp 05/03/2023
187
Lễ sám hối 14/02 Quý Mão | Chùa Hoằng Pháp
228
Bản tin Phật sự chùa Hoằng Pháp số 59
203
Khóa tu niệm Phật một ngày | Chùa Hoằng Pháp
91
Khóa tu “Mái chùa che chở hồn dân tộc” CLB Nhân Sinh | Chùa Hoằng Pháp
160
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão | Chùa Hoằng Pháp
233
Khóa tu “Một ngày sống thiền” cùng thầy Pháp Nhật
94
Hiến máu nhân đạo 10/02/2023 (nhằm 20/01 Quý Mão) | Chùa Hoằng Pháp
102