Thư viện hình ảnh

Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2021 (226 Ảnh)
Đại lễ Phật Đản 2022 (270 Ảnh)
Đại lễ Vu lan 2022 (237 Ảnh)
Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2020 (213 Ảnh)
Đại lễ Phật Đản 2021 (251 Ảnh)
Đại Lễ Vu Lan 2020 (208 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản 2020 (129 Ảnh)
Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2019 (230 Ảnh)
Đại Lễ Vu Lan 2019 (195 Ảnh)
Chùm Ảnh Khóa Tu Mùa Hè 2019 (227 Ảnh)
Xe hoa diễu hành chào mừng Phật đản 2019 (25 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản 2019 (80 Ảnh)