Thư viện hình ảnh

Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2022 (255 Ảnh)
Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2021 (226 Ảnh)
Đại lễ Phật Đản 2022 (270 Ảnh)
Đại lễ Vu lan 2022 (237 Ảnh)
Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2020 (213 Ảnh)
Đại lễ Phật Đản 2021 (251 Ảnh)
Đại Lễ Vu Lan 2020 (208 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản 2020 (129 Ảnh)
Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2019 (230 Ảnh)
Đại Lễ Vu Lan 2019 (195 Ảnh)
Chùm Ảnh Khóa Tu Mùa Hè 2019 (227 Ảnh)
Xe hoa diễu hành chào mừng Phật đản 2019 (25 Ảnh)