Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Cái gì không phải Như Lai, đẽo bỏ đi

Một học giả Tây phương nói:
- Đức Phật được xem là một nhà điêu khắc đại tài.
Đức Phật chỉ vào một tảng đá rắn, Phật bảo khách:
- Trong tảng đá này có một tượng Như Lai tuyệt đẹp.
Khách trố mắt ngạc nhiên, Phật liền bảo:
- Trong tảng đá này cái gì không phải Như Lai, đẽo bỏ đi, đến nhát cuối cùng một pho tượng Như Lai tuyệt đẹp hiện ra.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà