Tin tức

Thinh lặng
21/06/2021
Chùm thơ: Ngày mới của tâm (P3)
21/06/2021
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 15
18/06/2021
“Tâm Sự Đời Tu” là một chương trình quen thuộc, nơi gặp gỡ của các nhân duyên biết đến Phật pháp...
Chư Tăng chùa Hoằng Pháp kinh hành cầu Đại dịch Covid - 19 sớm qua
17/06/2021
Hiện nay, đại dịch bệnh Covid -19 đang là mối bận tâm đáng lo ngại của toàn nhân loại. Đứng trước...
Chùa Thông Độ (통도사)
16/06/2021
Tọa lạc tại phía Nam chân núi Linh Thứu, thuộc tỉnh Gyeongsangnamdo, thành phố Yangsan là chùa...
Ngôi chùa hạnh phúc của chúng ta (Tiếp theo và hết)
13/06/2021
Quý Thầy chùa Hoằng Pháp an cư tập trung
12/06/2021
Sau khi tác pháp đối thú An cư kiết hạ tại nội tự, quý Thầy chùa Hoằng Pháp bắt đầu bước vào kỳ an...
Lễ Bố-tát, thính giới chư Tăng chùa Hoằng Pháp
10/06/2021
Ngày 10/06/2021 (nhằm 01/05 Tân Sửu), tại chùa Hoằng Pháp, chư Tăng trang nghiêm cử hành lễ bố-tát...
Chùm thơ: Ngày mới của tâm (P2)
07/06/2021
Không đề
06/06/2021
Gửi về quê nhà
02/06/2021
Hành trình chia sẻ yêu thương
01/06/2021
Ngày 30/05/2021 (nhằm 19/04 Tân Sửu), chùa Hoằng Pháp kết hợp chư Tăng và Phật tử chùa Diên Quang,...