Chuyên mục tư vấn

Quy Kính Tăng Bảo
02/06/2017
Hỏi: Đối với những vị Tăng chưa thực hành đúng với chánh pháp mà đức Phật đã giảng dạy, người Phật...
Nương Tựa Chánh Pháp
07/03/2017
Hỏi: Trên bước đường tu tập bị mà mất niềm tin vào người thầy dẫn dắt thì làm cách nào lấy lại niềm...
Hồi hướng công đức cho người thân khác đạo
13/07/2016
Hỏi: Người con dâu theo đạo Phật thường mỗi sáng đọc tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cầu cho bà mẹ...
Một tâm thanh tịnh
18/06/2016
Hỏi: Vì sao gọi là tụng kinh ‘thâm nhập pháp tánh’?
Nhất tâm niệm Phật
01/06/2016
Hỏi: Trong kinh A Di Đà có nhắc người tu theo pháp môn Tịnh độ cần phải nhất tâm chuyên trì danh...
Cảm hóa người thân học Phật
25/03/2016
Hỏi: Người vợ đã tu học theo Phật nhiều năm, nhưng người chồng thì vẫn chưa có lòng tin hiểu về...
Hiểu và Thương
11/03/2016
Hỏi: Người Phật tử phải làm thế nào để cuộc sống gia đình được hạnh phúc?
Phẩm mạo người xuất gia
27/02/2016
Vua Mi-lan-đà hỏi đại đức Na-tiên: - Thưa đại đức! Trước đây trẫm có cơ duyên hầu chuyện với trưởng...
Ai là người niệm Phật?
23/01/2016
Hỏi: Trong kinh sách có nói rằng, người niệm Phật thỉnh thoảng nên tự hỏi lại chính bản thân xem...
Lòng tin kiên cố
08/01/2016
Hỏi: Làm thế nào để phát khởi lòng tin chắc thật đối với pháp môn niệm Phật vãng sinh ?
Tâm thật và tâm giả
05/12/2015
Hỏi: Một chúng sinh muốn tu thành Bồ tát hay thành Phật đều phải nhận ra được chân tâm của chính...
Đối diện với nghịch cảnh
19/11/2015
Hỏi: Làm thế nào để người Phật tử có thể tu tập tiến bộ trong lúc gặp nghịch cảnh?