Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Nói về màu sắc và âm thanh

Trong quyển “Lưới Trời Ai Dệt”, khoa học ngày nay đã chứng minh màu sắc mà ta cảm nhận vốn là làn sóng điện từ với những tần số nhất định và mắt người cảm nhận như là màu, do vậy màu vàng, màu đỏ... không nằm nơi hoa mà nằm nơi người. Màu sắc không thật, chỉ là sự cảm nhận của con người thôi. Các nhà khoa học lại cho biết: “Âm thanh chỉ là những làn sóng không khí lan toả trong không gian. Tiếng hay, dở không nằm trong làn sóng, chúng nằm nơi con người”. Phật cũng dạy: “Âm thanh chỉ là do hai trần động tịnh”. Nếu nhận màu sắc, âm thanh chỉ là nhận một mớ vọng tưởng.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà