Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Khó-Dễ giữa Thiền và Tịnh

Người tu Thiền muốn thành tựu sức định, phải sạch vọng tưởng, tâm như tro lạnh, đó là một điều khó thành tựu. Vì con người chưa chết, không thể diệt tan tâm, ý, thức. Riêng người tu Tịnh độ, chỉ giữ tâm tịnh là được, có phần dễ hơn nhiều. Lại khi nhận được thật tướng các pháp, sắc tâm đều do tánh sáng làm ra, lúc đó nghe tiếng, thấy sắc đều thanh tịnh. Còn ngược lại, người tu Thiền muốn dứt niệm, nên một khi thấy sắc, nghe tiếng liền gặp trở ngại

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà