Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Vọng tưởng cùng tánh Di-đà không có liên quan

Ngài Hư Vân bảo: “Bất kể vọng tưởng là gì, nó chỉ là nó, còn ta là ta. Ta chính là tự tánh A-di-đà”. Hành giả nếu niệm hồng danh Phật A-di-đà liên tục, vọng niệm tự tiêu. Chỉ cần tu một cách bền bỉ, thong thả, sau này sẽ cùng ở chung với Phật A-di-đà.
Tại sao vọng tưởng cùng tánh Di-đà không có liên quan? Ví như một em bé cầm bộ điều khiển điện tử từ xa, làm cho chiếc xe hơi chạy. Nhưng xe hơi và bộ điều khiển không có dính dáng gì với nhau. Cũng vậy, ánh sáng từ xa vào thân người, khiến cho mắt, tai, mũi, lưỡi phát ra những dụng thấy, nghe, hay, biết, ngửi, nếm... nhân chỗ thây biết, khởi vọng tưởng tham sân.
Vọng tưởng ở thân sinh rồi diệt, còn tự tánh Vô lượng quang vẫn trong sáng vô biên. Nay hành giả tu Tịnh độ, đặc biệt thời thời, khắc khắc chỉ quan tâm sống với tánh Vô lượng quang. Vọng tưởng thấy, biết mặc tình sinh diệt, không có liên can gì đến tánh Vô lượng quang.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà