Bài viết về Đức Phật

Phước lạc thay sự xuất hiện của chư Phật
20/06/2018
Sự du nhập của đạo Phật vào Việt Nam từ lúc bắt đầu đến tận ngày nay đã trải qua nhiều triều đại....
Mùa Hoa Vô Ưu
17/05/2011
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Một mùa Phật đản đã đến, mùa trăng rằm tháng tư 2555 năm về...
Đức Phật đản sinh - Suối nguồn từ bi và bình đẳng
11/05/2008
... Thật vậy, lòng từ bi bình đẳng của Đức Phật luôn lan tỏa đến cho muôn loài, đến tất cả mọi dạng...
Đức Phật đã xử sự như thế nào khi được cung kính, cúng dường
31/03/2008
Chúng ta đã được biết Đức Phật đã thành công rực rỡ và xuất sắc trong sứ mệnh thuyết pháp độ sanh....
Một ngày của đức Phật
27/02/2008
Nói một ngày cũng là nhiều bởi vì đối với Như Lai chỉ có mỗi giây phút hiện tại. Phút giây ấy cũng...
Đức Phật của thế kỷ chúng ta
11/02/2008
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy rằng giáo pháp của Ngài sẽ rực rỡ an trú ở thế gian này trong một...
Mùa Xuân đi tìm dấu chân Đức Phật
04/02/2008
Nhớ nghĩ đến cuộc đời giáo hóa độ sinh của Đức Phật, chúng ta hình dung ra những phong cảnh từng...
Đức Phật và Phật Pháp
14/10/2007
Gần đây, sự tiến bộ quá nhanh của khoa học kỹ thuật đã tạo ra những khủng hoảng xã hội, mất thăng...
Đức Phật có phải là hóa thân của Thượng Đế?
06/05/2007
Ngay cả thế giới hiện nay, có một số nhà lãnh đạo tôn giáo đã tìm mọi phương cách nhằm hấp thụ đức...
Lòng chân thành của đức Phật
06/05/2007
Trải qua thời gian vân du khắp nơi vì tứ chúng tuyên giảng giáo pháp, một hôm Phật gọi các thầy Tỳ...
Đời sống hằng ngày của Đức Phật
05/05/2007
Đức Phật có thể được xem là vị giáo chủ hoạt động tích cực và nhiệt thành nhứt trên thế gian. Ngài...
Giới trí thức ngày nay nói gì về hình ảnh Đức Phật
05/05/2007
Tandit Nehru, cựu thủ tướng Ấn Độ, nhận xét về hình ảnh Đức Phật như sau: “Đôi mắt Ngài nhắm lại,...