Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Niệm Phật như xông ướp hương thơm

Do tâm và miệng của chúng sinh biến thành nhiễm ô, sóng vọng niệm trào dâng. Muôn ngăn làn sóng vọng niệm, không chi hơn là tha thiết niệm hồng danh Thánh hiệu A-di-đà.
Niệm Phật như xông ướp mùi thơm, niệm lâu ngày nghiệp tiêu trí rạng, Phật tánh nơi tự tâm sẽ tự hiển lộ. Riêng các bậc tu lâu, do đã thấu ngã không, nên vô tận phiền não hoá thành đại quang minh. Như mài dao đã bén, vàng đã luyện thành.
Các Tổ sư còn dạy: “Niệm Phật muốn thành tựu, hãy dán chữ “Tử” ở trên trán. Thấy tâm tham đắm nổi lên, tự cảnh tỉnh chớ làm con thiêu thân mà nhảy vào lò lửa, cam chịu đốt mình. Còn đối với nhân nghĩa, biết đây là thuyền từ thoát khổ, cố gắng làm. Bởi làm chủ được tâm, chẳng bị cảnh chuyển thì trần lao chính là giải thoát”.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà