Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Nhận rõ tâm sinh diệt

Con người sẽ được hạnh phúc khi biết rõ vọng tâm sinh liền diệt, tánh tịnh hiện bày. Do còn chấp ngã mà con người phải khổ đau với các bóng dáng của sáu trần, bỏ quên tự tánh bản lai thanh tịnh, trong sáng như gương, không hề nhận bóng sáu trần. Nếu không còn chấp ngã thì dù thấy đầy mắt, nghe đầy tai, nghĩ đầy lòng, tâm tánh vẫn thuần tịnh. Ngài Chơn Chí bảo: “Tự tâm thanh tịnh, không cần phải tẩy rửa”.
Kệ xưa viết:

Tiền thân ngọc sáng quý vô vàn 
Rơi xuống bùn nhơ cõi thế gian
Thấy được thân phàm ra thân Phật 
Thấy nhờ mắt huệ ngó chân tâm.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà