Những chuyện vãng sanh

Một lần hộ niệm vãng sanh
11/08/2009
Tôi là một Phật tử cư ngụ tại miền Đông Bắc nước Mỹ, tiểu bang Pennsylvania. Tiếng là Phật tử nhưng...
Thêm một chuyện niệm Phật vãng sanh lưu xá lợi ở Úc châu
11/08/2007
Được sự đồng ý của nhà thiêu Altona, con cháu của cụ và Đại Đức Thích Trúc Thông Hoàng đến nhà...
TT. Thích Chơn Thanh lưu lại chiếc lưỡi xá lợi huyền diệu
15/07/2007
Thượng Tọa đã cùng với các pháp hữu luân phiên nhập thất tịnh tu, tránh duyên bớt cảnh, một lòng...
Nhục thân Thiền Sư Hám Sơn
20/05/2007
Hám Sơn (1546-1623) (zh. hānshān) là một đại sư Phật giáo trong Thiền Tông và Tịnh Độ tông. Ông...
Nhục thân Thiền Sư Huệ Năng
20/05/2007
Huệ Năng (zh. huìnéng/ hui-neng , ja. enō), 638-713, là vị Tổ thứ sáu của Thiền tông Trung Quốc,...
Sau 80 năm, thi hài của một vị Tăng sĩ vẫn như người sống
20/05/2007
MOSCOW, Russia: Cuộc khai quật nhục thân của Lạt Ma Tăng Thống (Hambo) Itigelov được diễn ra vào...
Thiền sư Hổ Phách lưu lại nhục thân xá lợi trong tư thế chắp tay niệm Phật .
20/05/2007
Hiện nay, tại Thái Lan, ngoài nhục thân xá lợi của Thiền sư Phổ Sái tại chùa Khánh Vân còn có nhục...
Đại Cư Sĩ LÝ BỈNH NAM - Vãng sanh lưu lại cả ngàn viên xá lợi.
15/04/2007
Ngài Lý Bỉnh Nam là vị Thầy vĩ đại của hơn 200 ngàn đệ tử nói chung và của Hòa Thượng Tịnh Không...
Sư Bà Như Phụng vãng sanh lưu xá lợi
05/04/2007
Được Phật A Di Đà gia hạn sống thêm 5 năm. Sư Bà Thích Như Phụng thấy Phật, thấy cả cảnh giới Tây...