Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Cùng tử nhận gia tài

Người được vãng sinh Cực Lạc như người cùng tử trở về nhà Trưởng giả nhận lại gia tài. Kệ xưa viết:

Hỡi người giàu sang bậc nhất
Tha phương cầu thực xưa nay
Hãy thôi làm thân cùng tử
Về đây nhận lấy gia tài.

Người được vãng sinh Cực Lạc sẽ hưởng vô vàn việc vui chào đón ngoài vòng sinh tử. Vui có được vô lượng thần thông để đi khắp mười phương, để nghe thuyết pháp, vui được làm vị Bồ-tát Bất thối chuyển địa, đi khắp mười phương làm lợi ích cho chúng sinh, chí đến cái vui được thành Phật. Hoà thượng Tuyên Hoá dạy: “Nếu muốn cầu phát tài, phải cầu phát tài to, về Cực Lạc sẽ phát tài to”.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà