Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Niệm A-di-đà mới thật sự lợi ích

Ngài Lý Bỉnh Nam bảo: “Hành giả nếu một mặt niệm Phật A-di-đà, mặt khác niệm Phật Dược Sư, tự cho rằng đằng nào cũng là niệm Phật thì thật là lầm mất rồi, sẽ chẳng được cảm ứng”.
Thế nào là cảm ứng? Giống như quý vị niệm Phật nơi đây (không phải chỉ có miệng niệm suông). Khi tâm quý vị khởi niệm Phật nào thì Phật đó hộ niệm quý vị, hai bên hoà hiệp đó là cảm ứng. Vì vậy đức Phật Thích-ca Mâu-ni dạy quý vị niệm A-di-đà Phật, thì quý vị nên tuân theo lời dạy niệm A-di-đà Phật mới được lợi ích”.
Ngài Đàm Hư viết: “Tin nguyện của pháp môn Tịnh độ ví như sóng điện từ phát đi từ đài phát thanh. Phật A-di-đà tiếp nhận làn sóng đó mới có thể định hướng chúng sinh đang Tín Nguyện cầu về nước Ngài, và Ngài mới có thể định vị chúng sinh đang ở hướng nào để đến tiếp dẫn. Người niệm Phật sở dĩ được vãng sinh cũng nhờ vào sự phát khởi tin sâu, nguyện thiết mới có cảm ứng”.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà