Video News

TT. Thích Chân Tính có chuyến Phật sự tại miền Bắc
 • TT. Thích Chân Tính có chuyến Phật sự tại miền Bắc
 • Một ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp | 17.01.2020
 • Cuộc thi RUNG CHUÔNG CHÙA | Chùa Hoằng Pháp
 • Bản tin Phật sự số 46
 • Khóa Lễ Sám Hối Tại Chùa Hoằng Pháp | Tháng 11 Canh Tý
 • Lễ Hằng Thuận dành cho 6 cặp đôi | Chùa Hoằng Pháp

Buddha ActivityView All

Series photos of activities preparing for the New Year 2021
28/01/2021
 • Humanitarian Blood Donation
  26/01/2021
 • The rite of Dharma thanking, year-end summation and gratitude to Buddhists of Hoa Phuc pagoda
  25/01/2021
 • The Ordination Ceremony on Dec. 12th, Year of the Mouse
  25/01/2021
 • Visit and giving Tet gifts in Quang Ngai province of Hoa Phuc pagoda
  23/01/2021
 • Flower-Candle Light Night of celebrating the Buddha Shakyamuni enlightenment
  22/01/2021
 • Attending the floral candle light ceremony on the Shakyamuni Buddha's Attainment Day at Bang Pagoda - Ha Noi
  21/01/2021
 • Three-Jewel Refuge Ceremony at Tay Khanh Pagoda in Thai Binh
  21/01/2021
 • The inauguration ceremony of Buddha Shakyamuni statue 42m at Phuc Lac pagoda, Nghe An
  20/01/2021
 • The 6th Retreat "I have returned" at Dong Cao Pagoda, Thanh Hoa, Dong Cao
  18/01/2021

Radio Online

Radio Sắc Màu Phật Pháp số 113
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 113
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 112
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 111
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 110
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 109
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 108
Quỹ học bổng ươm mầm trí tuệ

News

Hoang Phap Media

Khánh thành chánh điện chùa Hoằng Pháp | 1997
 • Khánh thành chánh điện chùa Hoằng Pháp | 1997
  Chùa Hoằng Pháp
 • Ước Muốn Thiện Pháp | KTPT 95
  Lecturer Thích Tâm Dược
 • Đến Đi Vô Thường | KTPT 95
  Thích Tâm Trịnh
 • Còn thở còn tu - còn tu còn sáng | KTPT 95
  Lecturer Hòa thượng Thích Bửu Chánh
 • Tất Cả Đều Đang Bốc Cháy
  Lecturer Thích Minh Thành
 • Tại Sao Có Tham Sân Si
  Lecturer Thích Minh Thành
 • Bài 17 - Nỗi Buồn Không Tên
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • LUNG LINH ĐÊM DI ĐÀ 2020 | Chùa Hoằng Pháp
  Chùa Hoằng Pháp
 • Tứ Trọng Ân
  Lecturer Thích Tâm Hoan
 • Bài 16 - Cùng tuổi mà kẻ đi
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Bài 15 - Nghiệp theo ta như bóng theo hình
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Lễ Giỗ Tổ 2020
  Chùa Hoằng Pháp
 • Lễ Giỗ Tổ 2019
  Chùa Hoằng Pháp
 • Lễ Khánh Thành Tháp Phật Đài Xá Lợi tại chùa Trấn Quốc | Đài Loan 1998
  Chùa Hoằng Pháp
 • Khơi Dậy Tình Thương - Phần 2
  Lecturer Thích Minh Thành
 • Bậc Tôn Kính Nhất Đời
  Lecturer Thích Minh Thành
 • Chung Tay Hoằng Pháp
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Ai Cậy Cửa Nửa Đêm?
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Chăm sóc thân tâm
  Lecturer Thích Tâm Khởi
 • Bảo vệ sức khỏe mùa dịch
  Nguyễn Trọng Hiệp
 • Duy trì tự bảo vệ bản thân
  Phương Thanh
 • Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp | 27.09.2020
  Chùa Hoằng Pháp
 • Tọa Đàm: Đường Ta Đi
  Chùa Hoằng Pháp
 • Tư liệu tại New Zealand và Úc Châu năm 2008
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Quán Chiếu Tứ Thánh Đế
  Lecturer Thích Minh Thành
 • Cười.. Đau khổ..
  Lecturer Thích Đạt Ma Huy Bảo
 • Trải Tâm Từ Đến Miền Trung
  Lecturer Thích Minh Thành
 • Lễ Hằng Thuận 25.10.2020
  Chùa Hoằng Pháp
 • Vội
  Lecturer Thích Tâm Mãn
 • Lợi Ích Của Nhận Diện Ngũ Uẩn
  Lecturer Thích Minh Thành
 • Bài 14 - Thương về miền Trung
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Còn thở còn tu - còn tu còn sáng | KTPT 95
  Hòa thượng Thích Bửu Chánh
 • Tất Cả Đều Đang Bốc Cháy
  Thích Minh Thành
 • Tại Sao Có Tham Sân Si
  Thích Minh Thành
 • Bài 17 - Nỗi Buồn Không Tên
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Tứ Trọng Ân
  Thích Tâm Hoan
 • Bài 16 - Cùng tuổi mà kẻ đi
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Bài 15 - Nghiệp theo ta như bóng theo hình
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Chung Tay Hoằng Pháp
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Ai Cậy Cửa Nửa Đêm?
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Chăm sóc thân tâm
  Thích Tâm Khởi
 • Khơi Dậy Tình Thương - Phần 2
  Thích Minh Thành
 • Bậc Tôn Kính Nhất Đời
  Thích Minh Thành
 • Quán Chiếu Tứ Thánh Đế
  Thích Minh Thành
 • Cười.. Đau khổ..
  Thích Đạt Ma Huy Bảo
 • Lợi Ích Của Nhận Diện Ngũ Uẩn
  Thích Minh Thành
 • Trải Tâm Từ Đến Miền Trung
  Thích Minh Thành
 • Vội
  Thích Tâm Mãn
 • Nhật Ký Sau Khi Chết
  Thích Tâm Vượng
 • Bài 14 - Thương về miền Trung
  Thượng tọa Thích Chân Tính
Từ Thiện Xã hội

News

Literature Books

Chặng Đường 10 Năm Hoa Đăng Phật Thành Đạo
Detail

Buddhism & Life

Buddhism & Society

Buddhism & Youth

Course schedule

Buddhist Literature

Sect of Buddhas name Recitation

Branch temple Hoang Phap

Hung Phap Pagoda
Hamlet 1A, Xuan Hung, Xuan Loc, Dong Nai
Visitor Statistics
News: 62,213,365
Media: 82,938,014
Access Total
News: 10
Media: 44
Users browsing: 69