Video News

Khóa tu dành cho thanh thiếu niên | 18.10.2020
 • Khóa tu dành cho thanh thiếu niên | 18.10.2020
 • Một ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp | 18.10.2020
 • Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp | 11.10.2020
 • Khóa lễ Sám Hối định kỳ | 30.09 Canh Tý
 • Vui đón trung thu tại chùa Hoằng Pháp | 15.08 Canh Tý
 • Khóa tu thiếu nhi lần thứ 23

Buddha ActivityView All

The Wedding Ceremony at the pagoda
25/10/2020
On Oct. 27th, 2020 (Sep. 11th, LC), Hoang Phap Pagoda organized a ceremony of wedding for the...
 • The Wedding Ceremony at the pagoda
  25/10/2020
 • A meeting of the monks of Hoang Phap pagoda
  21/10/2020
 • One–Day Retreat at Tieu Dao Pagoda
  19/10/2020
 • One-day Retreat for Youth
  19/10/2020
 • One - Day Practice
  19/10/2020
 • Repentant Ceremony on Aug. 30th, Year of Mouse
  17/10/2020
 • Receiving precepts from Hue Hung precept altar of the Hoang Phap Pagoda’s monks
  16/10/2020
 • One-day Retreat at Dong Cao Pagoda.
  13/10/2020
 • Examining before the fully ordination
  12/10/2020

Radio Online

Radio Sắc Màu Phật Pháp số 112
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 112
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 111
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 110
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 109
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 108
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 107
Quỹ học bổng ươm mầm trí tuệ

News

Hoang Phap Media

Chuyện hũ cốt chùa Kỳ Quang
 • Chuyện hũ cốt chùa Kỳ Quang
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019
  Chùa Hoằng Pháp
 • Tâm Sự Đời Tu - Kỳ 10
  Lecturer Thích Tâm Quảng
 • Bài 12 - Đại bất hiều
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Sân hận và cách đối trị sân hận
  Lecturer Thích Tâm Thạch
 • Tâm Sự Đời Tu Kỳ - Kỳ 9
  Lecturer Thích Tâm Hạnh
 • Kỹ năng sống tự lập
  Bùi Tiến Hưng
 • Tâm Sự Đời Tu - Kỳ 8
  Thích Tâm Trịnh
 • Phật tử lớn tuổi hưởng ứng cuộc thi Kinh Pháp Cú tại chùa Hoằng Pháp
  Chùa Hoằng Pháp
 • Tâm Sự Đời Tu - Kỳ 7
  Lecturer Thích Tâm Khuyến
 • Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 69
  Lecturer Thích Đạo Quang
 • Hạnh Bố Thí
  Lecturer Thích Tâm Dược
 • Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Năm 2020
  Chùa Hoằng Pháp
 • Cái Bóng
  Lecturer Thượng tọa Thích Quảng Thiện
 • Tâm Sự Đời Tu Kỳ 6
  Lecturer Thích Cát Tường
 • Gia đình là chốn yêu thương
  Lê Huỳnh Nhân
 • Sự Vô Cảm
  Nguyễn Thành Nhân
 • Bài 11: Thấy người đẹp - dẹp đời tu
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Tâm Sự Đời Tu - Kỳ 5
  Lecturer Thích Tâm Dược
 • Tu có gì vui?
  Chùa Hoằng Pháp
 • TIỀN không có LỖI, LỖI tại ai ?
  Thích Tâm Trịnh
 • Thời khóa công phu chiều - Tụng kinh Vu Lan
  Lecturer Thích Tâm Thủ
 • Hối hận tội lỗi
  Lecturer Thích Tâm Luân
 • Sân hận và cách đối trị sân hận
  Thích Tâm Thạch
 • Chuyện hũ cốt chùa Kỳ Quang
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Bài 12 - Đại bất hiều
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Tâm Sự Đời Tu - Kỳ 10
  Thích Tâm Quảng
 • Tâm Sự Đời Tu - Kỳ 9
  Thích Tâm Hạnh
 • Tâm Sự Đời Tu - Kỳ 8
  Thích Tâm Trịnh
 • Tâm Sự Đời Tu - Kỳ 7
  Thích Tâm Khuyến
 • Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 69
  Thích Đạo Quang
 • Hạnh Bố Thí
  Thích Tâm Dược
 • Cái Bóng
  Thượng tọa Thích Quảng Thiện
 • Gia đình là chốn yêu thương
  Lê Huỳnh Nhân
 • Sự Vô Cảm
  Nguyễn Thành Nhân
 • Bài 11: Thấy người đẹp - dẹp đời tu
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Tâm Sự Đời Tu - Kỳ 5
  Thích Tâm Dược
 • Ngồi Thiền Như Thế Nào Cho Đúng?
  Thích Minh Thành
 • Lối Vào Pháp Hành - Tâm Hiền B
  Thích Minh Thành
 • Lối Vào Pháp Hành - Tâm Hiền A
  Thích Minh Thành
 • Tu có gì vui?
  Chùa Hoằng Pháp
 • Hối hận tội lỗi
  Thích Tâm Luân
 • Tâm Sự Đời Tu - Kỳ 4
  Thích Tâm Trường
 • Tâm Sự Đời Tu - Kỳ 3
  Thích Tâm Thủ
 • Tâm Sự Đời Tu - Kỳ 2
  Thích Tâm Lực
 • Tâm Sự Đời Tu - Kỳ 1
  Thích Tâm Thức
 • TIỀN không có LỖI, LỖI tại ai ?
  Thích Tâm Trịnh
 • Giáo Dục Gia Đình
  Thích Tâm Quyết
 • Hãy Lên Đường Thuyết Pháp
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Phật của con
  Thích Tâm An
Từ Thiện Xã hội

News

Literature Books

Chuyện hai con rái cá
Thích Chân Tính
Detail

Buddhism & Life

Buddhism & Society

Buddhism & Youth

Course schedule

Buddhist Literature

Sect of Buddhas name Recitation

Branch temple Hoang Phap

Hung Phap Pagoda
Hamlet 1A, Xuan Hung, Xuan Loc, Dong Nai
Visitor Statistics
News: 60,110,779
Media: 80,835,444
Access Total
News: 7
Media: 36
Users browsing: 53