Video News

Bản tin Phật sự chùa Hoằng Pháp số 68
 • Bản tin Phật sự chùa Hoằng Pháp số 68
 • Bản tin: Tu niệm Phật một ngày 19/11/2023 | Chùa Hoằng Pháp
 • CHÙA HOẰNG PHÁP XƯA VÀ NAY.
 • Hiến máu nhân đạo
 • Hòa thượng Đạo trưởng thăm công trình xây dựng chùa Trường Pháp – Hậu Giang
 • Lễ Hằng Thuận | 16.11.2023

Buddha ActivityView All

RV Mekong Explorer ship’s launching ceremony in Đồng Nai by Charity Board
09/12/2023
On Dec. 05th, 2023 (Oct. 23rd, LC) Junior Thich Tam Hue, monks, and Buddhists at Hoang Phap pagoda...
 • Offering almsgiving to Dak Phap pagoda of the Charity Board
  09/12/2023
 • Dharmapala Group 's doctrine learning Session
  06/12/2023
 • One-Day Peaceful Retreat at Suoi Phap Pagoda
  04/12/2023
 • The 49th Kid Playground
  04/12/2023
 • One Day Retreat for Students
  03/12/2023
 • Wedding Ceremony at the pagoda
  01/12/2023
 • The 35th Great Master’s Death Anniversary of Hoang Phap Pagoda Founder at Dong Cao Pagoda - Thanh Hoa
  29/11/2023
 • The 35th Great Master’s Death Anniversary – Hoang Phap Pagoda Founder
  28/11/2023
 • Humanitarian Blood Donation
  27/11/2023

Radio Online

Radio Sắc Màu Phật Pháp số 114
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 114
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 113
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 112
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 111
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 110
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 109
Quỹ học bổng ươm mầm trí tuệ

News

Hoang Phap Media

Lễ Cầu An Đầu Năm 2023
 • Lễ Cầu An Đầu Năm 2023
  Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
 • Hoàn thiện chính mình | ĐĐ. Thích Tâm Chức
  Thích Tâm Chức
 • Kinh Bát Đại Nhân Giác | ĐĐ. Thích Tâm Khắc
  Thích Tâm Khắc
 • Ba Trách Nhiệm | Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Minh Tân
  Các Giảng Sư Khác
 • Chuyến đi...độc lạ Tây Ninh | ĐĐ. Thích Tâm Thạch
  Lecturer Thích Tâm Thạch
 • Xuân này con không về | ĐĐ. Thích Tâm Trịnh
  Thích Tâm Trịnh
 • Đặc điểm vững mạnh của đạo Phật | ĐĐ. Thích Tâm Hạnh
  Lecturer Thích Tâm Hạnh
 • Lễ Tri Ân Đệ Tử lần 5 | Chùa Hoằng Pháp
  Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
 • Chướng ngại trên đường tu | ĐĐ. Thích Tâm Huỳnh
  Thích Tâm Huỳnh
 • Lễ Phật đầu năm | ĐĐ. Thích Tâm Cung
  Lecturer Thích Tâm Cung
 • Lễ Xuất Gia Tại Chùa Hoằng Pháp 2022 | Bản đầy đủ
  Chùa Hoằng Pháp
 • Tâm Cảnh tương ưng | ĐĐ. Thích Tâm Luân
  Lecturer Thích Tâm Luân
 • Niệm Phật không thối chuyển | TT. Thích Pháp Đăng
  Các Giảng Sư Khác
 • Xin làm người chân thật trong ngôi nhà Như Lai | ĐĐ. Thích Đạt Hiếu (Đạo Thuyên)
  Thích Đạt Hiếu
 • Duyên Thầy Trò (Dấu ấn 10 năm tu học) | ĐĐ. Thích Tâm Dược
  Lecturer Thích Tâm Dược
 • Chương trình Phật Học Thường Thức – kỳ 34
 • Tịnh Độ Di Đà | ĐĐ. Thích Tâm Điều
  Thích Tâm Điều
 • Hành Trang Lúc Trở Về - HT. Thích Minh Thành | Chùa Hoằng Pháp
 • Nhìn lại pháp môn niệm Phật Việt Nam trong những năm qua | TT. Thích Nguyên Hiền
  Các Giảng Sư Khác
 • Thật xúc động và ý nghĩa qua chủ đề "Làm thế nào để chăm ngoan hơn" | ĐĐ. Thích Đạo Thuyên
  Các Giảng Sư Khác
 • Hình ảnh các chú cư sĩ sinh hoạt, tu học tại chùa Hoằng Pháp
  Chùa Hoằng Pháp
 • Tỏa Sáng Đêm Di Đà 2022 | Chùa Hoằng Pháp
  Các buổi lễ và Phật sự - Vía A Di Đà
 • Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 73 | Chùa Hoằng Pháp
  Các Giảng Sư Khác
 • Giới thứ nhất: Giới không kính Thầy bạn | ĐĐ. Thích Tâm Khiết
  Thích Tâm Khiết
 • Tiền | ĐĐ. Thích Tâm Trịnh
  Thích Tâm Trịnh
 • Quả báo của người có tâm ganh tỵ và đố kỵ | ĐĐ. Thích Tâm Tri
  Lecturer Thích Tâm Tri
 • Hướng dẫn Phật tử thăm Tà Đùng
  Chùa Hoằng Pháp
 • Sáu Tâm Trạng Của Nhân Loại | HT. Thích Giác Liêm
  Các Giảng Sư Khác
 • Hoàn thiện chính mình | ĐĐ. Thích Tâm Chức
  Thích Tâm Chức
 • Kinh Bát Đại Nhân Giác | ĐĐ. Thích Tâm Khắc
  Thích Tâm Khắc
 • Ba Trách Nhiệm | Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Minh Tân
  Các Giảng Sư Khác
 • Chuyến đi...độc lạ Tây Ninh | ĐĐ. Thích Tâm Thạch
  Thích Tâm Thạch
 • Xuân này con không về | ĐĐ. Thích Tâm Trịnh
  Thích Tâm Trịnh
 • Đặc điểm vững mạnh của đạo Phật | ĐĐ. Thích Tâm Hạnh
  Thích Tâm Hạnh
 • Chướng ngại trên đường tu | ĐĐ. Thích Tâm Huỳnh
  Thích Tâm Huỳnh
 • Lễ Phật đầu năm | ĐĐ. Thích Tâm Cung
  Thích Tâm Cung
 • Tâm Cảnh tương ưng | ĐĐ. Thích Tâm Luân
  Thích Tâm Luân
 • Niệm Phật không thối chuyển | TT. Thích Pháp Đăng
  Các Giảng Sư Khác
 • Xin làm người chân thật trong ngôi nhà Như Lai | ĐĐ. Thích Đạt Hiếu (Đạo Thuyên)
  Thích Đạt Hiếu
 • Duyên Thầy Trò (Dấu ấn 10 năm tu học) | ĐĐ. Thích Tâm Dược
  Thích Tâm Dược
 • Chương trình Phật Học Thường Thức – kỳ 34
 • Tịnh Độ Di Đà | ĐĐ. Thích Tâm Điều
  Thích Tâm Điều
 • Hành Trang Lúc Trở Về - HT. Thích Minh Thành | Chùa Hoằng Pháp
 • Nhìn lại pháp môn niệm Phật Việt Nam trong những năm qua | TT. Thích Nguyên Hiền
  Các Giảng Sư Khác
 • Thật xúc động và ý nghĩa qua chủ đề "Làm thế nào để chăm ngoan hơn" | ĐĐ. Thích Đạo Thuyên
  Các Giảng Sư Khác
 • Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 73 | Chùa Hoằng Pháp
  Các Giảng Sư Khác
 • Giới thứ nhất: Giới không kính Thầy bạn | ĐĐ. Thích Tâm Khiết
  Thích Tâm Khiết
 • Tiền | ĐĐ. Thích Tâm Trịnh
  Thích Tâm Trịnh
 • Quả báo của người có tâm ganh tỵ và đố kỵ | ĐĐ. Thích Tâm Tri
  Thích Tâm Tri
 • Sáu Tâm Trạng Của Nhân Loại | HT. Thích Giác Liêm
  Các Giảng Sư Khác
Từ Thiện Xã hội

News

Literature Books

Pháp Vị Vô Thượng
Thích Chân Tính
Detail

Buddhism & Life

Buddhism & Society

Buddhism & Youth

Course schedule

Buddhist Literature

Sect of Buddhas name Recitation

Branch temple Hoang Phap

Hung Phap Pagoda
Hamlet 1A, Xuan Hung, Xuan Loc, Dong Nai
Visitor Statistics
News: 89,144,874
Media: 109,869,469
Access Total
News: 23
Media: 50
Users browsing: 93