Video News

Chư Tăng chùa Hoằng Pháp Đối Thú An Cư PL.2565 - DL.2021
 • Chư Tăng chùa Hoằng Pháp Đối Thú An Cư PL.2565 - DL.2021
 • Công tác chuẩn bị Phật Đản DL 2021 - PL 2565
 • Bản tin tổng hợp 7 ngày Khóa Tu Phật Thất 96
 • TRAILER ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN | DL. 2021 - PL. 2565
 • KHAI KHÓA KHÓA TU PHẬT THẤT LẦN 96
 • Bản Tin Phật Sự Số 48

Buddha ActivityView All

The 15th Dharma Talk Program: "Confidences in the life of cultivation".
18/06/2021
This program is a familiar dharma talk of monks who have conditions to come to Buddhism, and then...
 • Monks of Hoang Phap Pagoda pray for the Covid-19 pandemic to pass soon
  17/06/2021
 • Monks of Hoang Phap Pagoda gathering together at the rain-Retreat
  12/06/2021
 • Pratimoksa commandment rite and precept listen of monks of Hoang Phap pagoda
  10/06/2021
 • Journey of sharing love
  01/06/2021
 • Leaders of agencies congratulate on Buddha's birthday to Tieu Dao pagoda
  27/05/2021
 • Giving Commendation Paper to those who made Lumbini Garden at Home
  27/05/2021
 • The Monastic Confession 2021 at Hoang Phap Pagoda
  27/05/2021
 • The Vesak Great Ceremony in 2021
  26/05/2021
 • Preparing for the Great Ceremony of Buddha's Birthday 2021 (part 3)
  24/05/2021

Radio Online

Radio Sắc Màu Phật Pháp số 114
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 114
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 113
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 112
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 111
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 110
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 109
Quỹ học bổng ươm mầm trí tuệ

News

Hoang Phap Media

Tu Thế Nào Cho Đúng?
 • Tu Thế Nào Cho Đúng?
  Lecturer Thích Tâm Mạnh
 • Phật Học Thường Thức Kỳ 33
  Lecturer Thích Minh Thành
 • BÀI HỌC NHỚ ƠN dành cho các bé
  Chùa Hoằng Pháp
 • Bài 25: Virus Corona xuất hiện là điềm báo tận thế?
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Tọa đàm: ĐÊM CUỐI BÊN NHAU | KTPT 96 chùa Hoằng Pháp
 • Chư Phật Là Bình Đẳng
  Thích Tâm Hiệp
 • Bao Lâu Để Quên Được Người Cũ
  Thích Tâm Hiệp
 • Bốn Phước Báu
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Bài 24: Khai Tôn Giáo Trong Căn Cước Công Dân
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Thánh Ăn
  Lecturer Thích Tâm Tri
 • Tâm Sự Đời Tu
  Lecturer Thích Tâm Duyệt
 • Toàn cảnh ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2021 tại chùa HOẰNG PHÁP
  Chùa Hoằng Pháp
 • Thương Ai Bằng Thương Mình
  Lecturer Thích Tâm Dược
 • Bến Đỗ Bình Yên - ĐĐ. Thích Tâm Trịnh
  Thích Tâm Trịnh
 • Bốn Pháp Xác Lập Nên Người Đạo Đức - ĐĐ. Thích Tâm Luân
  Lecturer Thích Tâm Luân
 • Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 70 - ĐĐ. Thích Trí Huệ
  Lecturer Thích Trí Huệ
 • Bài 23: Đại Đăng Vắng Bóng Thầy
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Kinh Nghiệm Hoằng Pháp
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Hài Kịch: Độ Nàng Hay Nàng Độ?
  Chùa Hoằng Pháp
 • Bài 22: Truyền Thông "Bẩn"
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Đức Tin Của Người Học Phật
  Lecturer Thích Tâm Dược
 • Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
  Thích Tâm Thoại
 • Tứ Đại Không Phải Ta, Không Phải Của Ta
  Lecturer Thích Minh Thành
 • Tinh Hoa NIKAYA - Pháp Học Pháp Hành 2
  Lecturer Thích Minh Thành
 • Tinh Hoa NIKAYA - Pháp Học Pháp Hành 1
  Lecturer Thích Minh Thành
 • Lòng Biết Ơn
  Nguyễn Thành Nhân
 • Tâm Sự Đời Tu Kỳ 13
  Thích Tâm Hiệp
 • Tu Thế Nào Cho Đúng?
  Thích Tâm Mạnh
 • Phật Học Thường Thức Kỳ 33
  Thích Minh Thành
 • Bài 25: Virus Corona xuất hiện là điềm báo tận thế?
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Chư Phật Là Bình Đẳng
  Thích Tâm Hiệp
 • Bao Lâu Để Quên Được Người Cũ
  Thích Tâm Hiệp
 • Bốn Phước Báu
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Bài 24: Khai Tôn Giáo Trong Căn Cước Công Dân
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Thánh Ăn
  Thích Tâm Tri
 • Tâm Sự Đời Tu
  Thích Tâm Duyệt
 • Thương Ai Bằng Thương Mình
  Thích Tâm Dược
 • Bến Đỗ Bình Yên - ĐĐ. Thích Tâm Trịnh
  Thích Tâm Trịnh
 • Bốn Pháp Xác Lập Nên Người Đạo Đức - ĐĐ. Thích Tâm Luân
  Thích Tâm Luân
 • Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 70 - ĐĐ. Thích Trí Huệ
  Thích Trí Huệ
 • Bài 23: Đại Đăng Vắng Bóng Thầy
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Kinh Nghiệm Hoằng Pháp
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Bài 22: Truyền Thông "Bẩn"
  Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Đức Tin Của Người Học Phật
  Thích Tâm Dược
 • Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
  Thích Tâm Thoại
 • Tứ Đại Không Phải Ta, Không Phải Của Ta
  Thích Minh Thành
 • Tinh Hoa NIKAYA - Pháp Học Pháp Hành 2
  Thích Minh Thành
 • Tinh Hoa NIKAYA - Pháp Học Pháp Hành 1
  Thích Minh Thành
 • Lòng Biết Ơn
  Nguyễn Thành Nhân
 • Tâm Sự Đời Tu Kỳ 13
  Thích Tâm Hiệp
Từ Thiện Xã hội

News

Literature Books

Gương sáng đông tây (tập 5)
Thích Chân Tính
Detail

Buddhism & Life

Buddhism & Society

Buddhism & Youth

Course schedule

Buddhist Literature

Sect of Buddhas name Recitation

Branch temple Hoang Phap

Hung Phap Pagoda
Hamlet 1A, Xuan Hung, Xuan Loc, Dong Nai
Visitor Statistics
News: 65,416,938
Media: 86,141,565
Access Total
News: 10
Media: 18
Users browsing: 44