Video News

Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh Viên Tịch
 • Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh Viên Tịch
 • TRANG TRÍ MÔ HÌNH TẾT 2022 Chùa Hoằng Pháp | Phần 2
 • Tất niên lớp học tiếp cận kinh Nikāya | Chùa Hoằng Pháp
 • TỔNG KẾT PHẬT SỰ CHÙA HOẰNG PHÁP NĂM 2021
 • CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MÔ HÌNH TẾT NĂM NHÂM DẦN | PHẦN 1 |
 • Ý nghĩa lễ lạy danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm | Chùa Hoằng Pháp

Buddha ActivityView All

Paying homage to and wishing the New Year to master Thich Chan Tinh of monks at the branches
22/01/2022
On Jan. 22nd, 2022 (Dec. 20th, LC), the monks who are currently the abbot and manager of branches...
 • Visit Lien Binh and Tinh Truong Buddhists' Funeral
  21/01/2022
 • Ritual of visiting and offering homage to Late Most Thich Thanh Dam 's Body
  20/01/2022
 • Preparation Activities to Welcome Year of Tiger (part 2)
  18/01/2022
 • Year-end charity of Linh An Pagoda - Giving will remain forever
  17/01/2022
 • Year-end Retreat of Linh An pagoda – Repentant Ceremony
  17/01/2022
 • Year’s end party of balloons' Shaping group
  17/01/2022
 • "Spring Smile" Program of An Huong Pagoda
  17/01/2022
 • Preparation Activities to Welcome Year of Tiger (part 1)
  13/01/2022
 • The Gratitude Candle Lighting Ceremony Greeting enlightened achievement of Bodhisattva Siddhartha at Hoa Phuc pagoda
  12/01/2022

Radio Online

Radio Sắc Màu Phật Pháp số 114
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 114
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 113
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 112
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 111
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 110
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 109
Quỹ học bổng ươm mầm trí tuệ

News

Hoang Phap Media

Pháp Hoa Tâm Đắc Kỳ 5: Bồ Tát Vô Tận Ý cúng dường chuỗi ngọc | Thầy Tâm Thiện
 • Pháp Hoa Tâm Đắc Kỳ 5: Bồ Tát Vô Tận Ý cúng dường chuỗi ngọc | Thầy Tâm Thiện
  Thích Tâm Thiện
 • LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
  Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
 • Hạnh phúc tại tâm - ĐĐ. Thích Tâm Thạch
  Lecturer Thích Tâm Thạch
 • Kham Nhẫn - ĐĐ. Thích Tâm Chiêu
  Thích Tâm Chiêu
 • Học, học nữa, học mãi - ĐĐ.Thích Tâm Học
  Thích Tâm Học
 • Bài 55: Nhân Quả Nghiệp Báo - HT. Thích Chân Tính
  HT. Thích Chân Tính
 • TRUYỆN TRANH "BÀI HỌC EM ĐẾN CHÙA".
  HT. Thích Chân Tính
 • 4 NGHIỆP CÔNG ĐỨC - ĐĐ. Thích Tâm Trí
  Thích Tâm Trí
 • Nhà chùa học Phật - ĐĐ. Thích Tâm Điều
  Thích Tâm Điều
 • Ấm áp tình Thầy Trò - LỄ TRI ÂN ĐỆ TỬ NĂM 2021 | Chùa Hoằng Pháp
  HT. Thích Chân Tính
 • Thanh Kim Huệ có duyên với "Cô Ba cháo gà" - HT. Thích Chân Tính
  HT. Thích Chân Tính
 • Những điều Phật tử cần phải biết - ĐĐ. Thích Tâm Thượng
  Thích Tâm Thượng
 • Bài 53: Hòa Thượng Diệu Trí viên tịch 3 năm, nhục thân vẫn còn | TT. Thích Chân Tính
  Thích Chân Tính
 • Bài 52: Lá Thư Của Nữ Tử Tù 3,4,5 | TT. Thích Chân Tính
  Thích Chân Tính
 • Ý nghĩa danh hiệu Đức Phật A Di Đà - ĐĐ. Thích Đạo Quang
  Lecturer Thích Đạo Quang
 • Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ diễn hài trong chương trình Diệu Âm Hoằng Pháp lần 2
  Biên soạn Thanh Kim Huệ
 • Đối Cảnh Tâm Động - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
  Lecturer Thích Tâm Mãn
 • Thiện Ác Do Mình - ĐĐ. Thích Tâm Cung
  Lecturer Thích Tâm Cung
 • THAM TIỀN NIỆM PHẬT - NS. Thanh Kim Huệ | Cải Lương Phật Giáo
  Biên soạn Thanh Kim Huệ
 • [Bản đầy đủ] Phật Pháp Nhiệm Màu Kỳ 7 - Nghệ Sĩ Thanh Kim Huệ và Bạch Tuyết
  Biên soạn Thanh Kim Huệ
 • GIỚI HẠNH - ĐĐ. Thích Tâm Dược
  Lecturer Thích Tâm Dược
 • Sư Phụ thăm chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Tiền Giang, hái mận, ổi, cóc,...
  Thích Chân Tính
 • Thầy Tâm Hạnh có phải đang gặp Quỷ Vô Thường? - ĐĐ. Thích Tâm Hạnh
  Lecturer Thích Tâm Hạnh
 • LUNG LINH ĐÊM DI ĐÀ 2021 | Chùa Hoằng Pháp
  Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
 • Giới thứ 9: Giới giận hờn không vui | ĐĐ. THÍCH TÂM KHIẾT
  Thích Tâm Khiết
 • Truyện tranh :"BÀI HỌC BIẾT ƠN" | Tác giả: Chân Tính
  Thích Chân Tính
 • Pháp Hoa Tâm Đắc Kỳ 4 - ĐĐ. Thích Tâm Thiện
  Thích Tâm Thiện
 • Giới Bồ Tát thứ 8: Giới Bỏn Sẻn Thêm Mắng Đuổi - ĐĐ. Thích Tâm Khiết
  Thích Tâm Khiết
 • Sức khỏe hay bệnh gia duyên ràng buộc. Tội lỗi quá khứ có được xuất gia không? | ĐĐ.THÍCH TÂM TRƯỜNG
  Thích Tâm Trường
 • Pháp Hoa Tâm Đắc Kỳ 2 - ĐĐ. Thích Tâm Thiện
  Thích Tâm Thiện
 • Pháp Hoa Tâm Đắc Kỳ 5: Bồ Tát Vô Tận Ý cúng dường chuỗi ngọc | Thầy Tâm Thiện
  Thích Tâm Thiện
 • Kham Nhẫn - ĐĐ. Thích Tâm Chiêu
  Thích Tâm Chiêu
 • Học, học nữa, học mãi - ĐĐ.Thích Tâm Học
  Thích Tâm Học
 • Bài 55: Nhân Quả Nghiệp Báo - HT. Thích Chân Tính
  HT. Thích Chân Tính
 • 4 NGHIỆP CÔNG ĐỨC - ĐĐ. Thích Tâm Trí
  Thích Tâm Trí
 • Nhà chùa học Phật - ĐĐ. Thích Tâm Điều
  Thích Tâm Điều
 • Thanh Kim Huệ có duyên với "Cô Ba cháo gà" - HT. Thích Chân Tính
  HT. Thích Chân Tính
 • Những điều Phật tử cần phải biết - ĐĐ. Thích Tâm Thượng
  Thích Tâm Thượng
 • Bài 53: Hòa Thượng Diệu Trí viên tịch 3 năm, nhục thân vẫn còn | TT. Thích Chân Tính
  Thích Chân Tính
 • Bài 52: Lá Thư Của Nữ Tử Tù 3,4,5 | TT. Thích Chân Tính
  Thích Chân Tính
 • Ý nghĩa danh hiệu Đức Phật A Di Đà - ĐĐ. Thích Đạo Quang
  Thích Đạo Quang
 • Đối Cảnh Tâm Động - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
  Thích Tâm Mãn
 • Thiện Ác Do Mình - ĐĐ. Thích Tâm Cung
  Thích Tâm Cung
 • GIỚI HẠNH - ĐĐ. Thích Tâm Dược
  Thích Tâm Dược
 • Thầy Tâm Hạnh có phải đang gặp Quỷ Vô Thường? - ĐĐ. Thích Tâm Hạnh
  Thích Tâm Hạnh
 • Giới thứ 9: Giới giận hờn không vui | ĐĐ. THÍCH TÂM KHIẾT
  Thích Tâm Khiết
 • Pháp Hoa Tâm Đắc Kỳ 4 - ĐĐ. Thích Tâm Thiện
  Thích Tâm Thiện
 • Giới Bồ Tát thứ 8: Giới Bỏn Sẻn Thêm Mắng Đuổi - ĐĐ. Thích Tâm Khiết
  Thích Tâm Khiết
 • Sức khỏe hay bệnh gia duyên ràng buộc. Tội lỗi quá khứ có được xuất gia không? | ĐĐ.THÍCH TÂM TRƯỜNG
  Thích Tâm Trường
 • Pháp Hoa Tâm Đắc Kỳ 2 - ĐĐ. Thích Tâm Thiện
  Thích Tâm Thiện
Từ Thiện Xã hội

News

Literature Books

Gương sáng đông tây (tập 10)
Thích Chân Tính
Detail

Buddhism & Life

Buddhism & Society

Buddhism & Youth

Course schedule

Buddhist Literature

Sect of Buddhas name Recitation

Branch temple Hoang Phap

Hung Phap Pagoda
Hamlet 1A, Xuan Hung, Xuan Loc, Dong Nai
Visitor Statistics
News: 69,502,921
Media: 90,227,670
Access Total
News: 14
Media: 15
Users browsing: 44