Video News

Ngày tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
 • Ngày tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
 • Chương trình văn nghệ Trung Thu Cho Em
 • Chương trình từ thiện Trung Thu Cho Em tại Đắk Nông
 • Chùa Đăng Pháp: Khóa tu Một ngày An lạc
 • Lễ bổ nhiệm Trụ trì chùa An Sơn – Quảng Ngãi
 • Lễ Hằng Thuận Ngày 09/09/2022 - Chùa Hoằng Pháp

Buddha ActivityView All

Retreat “Purification body and mind” at Co Am Pagoda
20/09/2022
From September 17th -18th (August 22nd-23rd, LC), Co Am pagoda in Nghe An province (belonging to...
 • One - Day Retreat at Dong Cao pagoda
  19/09/2022
 • One Day Retreat for Student
  19/09/2022
 • “Return to Buddha on Mid-Autumn Festival" of Hoa Phuc Pagoda
  16/09/2022
 • Quynh Nhai Cam Lo Pagoda: Charity journey "Giving Strength to school"
  14/09/2022
 • A meaningful Mid-Autumn Festival at Linh An Pagoda
  14/09/2022
 • One-Day Peaceful Retreat at Dang Phap Pagoda
  12/09/2022
 • One Day Peaceful Retreat at Suoi Phap Pagoda
  12/09/2022
 • Enjoy the Full Moon Festival at Giai Lam Pagoda, Ha Tinh
  12/09/2022
 • One- day Retreat at Giai Lam Pagoda - Ha Tinh
  12/09/2022

Radio Online

Radio Sắc Màu Phật Pháp số 114
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 114
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 113
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 112
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 111
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 110
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 109
Quỹ học bổng ươm mầm trí tuệ

News

Hoang Phap Media

Giá trị của đồng tiền | ĐĐ. Thích Tâm Huỳnh
 • Giá trị của đồng tiền | ĐĐ. Thích Tâm Huỳnh
  Thích Tâm Huỳnh
 • Mình Thích Thì Mình Đi Thôi! | ĐĐ. Thích Tâm Điều
  Thích Tâm Điều
 • Lợi Ích Tốt Đẹp Của Nghe Pháp | ĐĐ. Thích Tâm Dược
  Lecturer Thích Tâm Dược
 • Khóa tu thanh thiếu niên – Cơ sở Hương Pháp, Củ Chi
  Thích Tâm Trịnh
 • Chia sẻ về kinh nghiệm hành trì, tu học của bản thân về pháp môn Tịnh Độ | HT. Thích Minh Thông
  Các Giảng Sư Khác
 • Ý Nghĩa Đêm Trung Thu | ĐĐ. Thích Tâm Thiện
  Thích Tâm Thiện
 • Mục đích của người học Phật | ĐĐ. Thích Tâm Trịnh
  Thích Tâm Trịnh
 • Thiện Căn - Phước Đức - Nhân Duyên của hành giả tu Tịnh Độ - P2 | HT. Thích Thái Hòa
  Các Giảng Sư Khác
 • Thiện Căn - Phước Đức - Nhân Duyên của hành giả tu Tịnh Độ - P1
  Các Giảng Sư Khác
 • Con Đường Đi Đến Thành Công | Doanh nhân Phật tử Nguyễn Thanh Việt
  Các Giảng Sư Khác
 • Mang Yêu Thương Về | ĐĐ. Thích An Đạt
  Các Giảng Sư Khác
 • Lý Thuyết Thực Nghiệm Pháp Môn Niệm Phật - P1 | HT. Thích Giác Liêm
  Các Giảng Sư Khác
 • Lý Thuyết Thực Nghiệm Pháp Môn Niệm Phật - P2 | HT. Thích Giác Liêm
  Các Giảng Sư Khác
 • Tin Thầy | ĐĐ. Thích Tâm Dược
  Lecturer Thích Tâm Dược
 • Cái Giá Ở Đời | Thích Tâm Chất
  Thích Tâm Chất
 • Ơn Nặng Hoài Mang | ĐĐ. Thích Tâm Vượng
  Lecturer Thích Tâm Vượng
 • Buông Bỏ Tham - Sân - Si Như Thế Nào? | Thích Tâm Tuyền
  Thích Tâm Tuyền
 • Thương Cha Thương Mẹ | ĐĐ. Thích Tâm Hạnh
  Lecturer Thích Tâm Hạnh
 • Học Hay Hành, Việc Nào Cần Hơn? | Thích Tâm Điển
  Thích Tâm Điển
 • Bài học 3: Bốn nhóm người đến chùa | ĐĐ. Thích Tâm Dược
  Lecturer Thích Tâm Dược
 • CANH BẠC CUỘC ĐỜI | ĐĐ. Thích Tâm Trịnh | Chùa Hoằng Pháp
  Thích Tâm Trịnh
 • Những Thay Đổi Tích Cực Tại Chùa Hoằng Pháp
  HT. Thích Chân Tính
 • Về Quê Làm Rẫy
  Chùa Hoằng Pháp
 • Bài 70: Để Có Bình An Hạnh Phúc Cần Nhớ 6 Điều Này - HT. Thích Chân Tính
  HT. Thích Chân Tính
 • Bàn Về Sự Học | Nhà hoạt động giáo dục - Giản Tư Trung
  Các Giảng Sư Khác
 • 9 Chữ Cù Lao... | ĐĐ. Thích Tâm Khắc
  Thích Tâm Khắc
 • Giá trị của đồng tiền | ĐĐ. Thích Tâm Huỳnh
  Thích Tâm Huỳnh
 • Mình Thích Thì Mình Đi Thôi! | ĐĐ. Thích Tâm Điều
  Thích Tâm Điều
 • Lợi Ích Tốt Đẹp Của Nghe Pháp | ĐĐ. Thích Tâm Dược
  Thích Tâm Dược
 • Khóa tu thanh thiếu niên – Cơ sở Hương Pháp, Củ Chi
  Thích Tâm Trịnh
 • Chia sẻ về kinh nghiệm hành trì, tu học của bản thân về pháp môn Tịnh Độ | HT. Thích Minh Thông
  Các Giảng Sư Khác
 • Ý Nghĩa Đêm Trung Thu | ĐĐ. Thích Tâm Thiện
  Thích Tâm Trịnh
 • Mục đích của người học Phật | ĐĐ. Thích Tâm Trịnh
  Thích Tâm Trịnh
 • Thiện Căn - Phước Đức - Nhân Duyên của hành giả tu Tịnh Độ - P2 | HT. Thích Thái Hòa
  Các Giảng Sư Khác
 • Thiện Căn - Phước Đức - Nhân Duyên của hành giả tu Tịnh Độ - P1
  Các Giảng Sư Khác
 • Con Đường Đi Đến Thành Công | Doanh nhân Phật tử Nguyễn Thanh Việt
  Các Giảng Sư Khác
 • Mang Yêu Thương Về | ĐĐ. Thích An Đạt
  Thích An Đạt
 • Lý Thuyết Thực Nghiệm Pháp Môn Niệm Phật - P1 | HT. Thích Giác Liêm
  Các Giảng Sư Khác
 • Lý Thuyết Thực Nghiệm Pháp Môn Niệm Phật - P2 | HT. Thích Giác Liêm
  Các Giảng Sư Khác
 • Tin Thầy | ĐĐ. Thích Tâm Dược
  Thích Tâm Dược
 • Cái Giá Ở Đời | Thích Tâm Chất
  Thích Tâm Chất
 • Ơn Nặng Hoài Mang | ĐĐ. Thích Tâm Vượng
  Thích Tâm Vượng
 • Buông Bỏ Tham - Sân - Si Như Thế Nào? | Thích Tâm Tuyền
  Thích Tâm Tuyền
 • Thương Cha Thương Mẹ | ĐĐ. Thích Tâm Hạnh
  Thích Tâm Hạnh
 • Học Hay Hành, Việc Nào Cần Hơn? | Thích Tâm Điển
  Thích Tâm Điển
 • Bài học 3: Bốn nhóm người đến chùa | ĐĐ. Thích Tâm Dược
  Thích Tâm Dược
 • CANH BẠC CUỘC ĐỜI | ĐĐ. Thích Tâm Trịnh | Chùa Hoằng Pháp
  Thích Tâm Trịnh
 • Bài 70: Để Có Bình An Hạnh Phúc Cần Nhớ 6 Điều Này - HT. Thích Chân Tính
  HT. Thích Chân Tính
 • Bàn Về Sự Học | Nhà hoạt động giáo dục - Giản Tư Trung
  Các Giảng Sư Khác
 • 9 Chữ Cù Lao... | ĐĐ. Thích Tâm Khắc
  Thích Tâm Khắc
Từ Thiện Xã hội

News

Literature Books

Gương sáng đông tây (tập 10)
Thích Chân Tính
Detail

Buddhism & Life

Buddhism & Society

Buddhism & Youth

Course schedule

Buddhist Literature

Sect of Buddhas name Recitation

Branch temple Hoang Phap

Hung Phap Pagoda
Hamlet 1A, Xuan Hung, Xuan Loc, Dong Nai
Visitor Statistics
News: 75,257,200
Media: 95,981,641
Access Total
News: 20
Media: 116
Users browsing: 162