Video News

Bản tin: Đại lễ Phật Đản (PL.2567 – DL.2023)
 • Bản tin: Đại lễ Phật Đản (PL.2567 – DL.2023)
 • Bản tin: Đạo Tràng Minh Chất - Cần Thơ: Lễ Phật Đản (PL.2567 - DL.2023)
 • Các bạn sinh viên diễu hành xe đạp mừng đại lễ Phật đản (PL.2567-DL.2023)
 • Diễu hành xe hoa tại huyện Hóc Môn
 • Bản tin: Lễ Phật Đản (PL.2567 – DL.2023) tại chùa Quảng Pháp – Tây Ninh
 • Tu niệm Phật một ngày | Chùa Hoằng Pháp

Buddha ActivityView All

Repentance ceremony on April 14th, Year of the Cat
02/06/2023
On June 1st, 2023 (April 14th, Year of the Cat), good men and believing women inside and outside...
 • The Vesak Great Ceremony in 2023
  02/06/2023
 • Preparing for decoration the Great Ceremony of Buddha's Birthday 2023 (part 2)
  01/06/2023
 • Wedding Ceremony at the pagoda
  30/05/2023
 • The Great Ceremony of Buddha Birthday at Dong Cao Pagoda, Thanh Hoa
  30/05/2023
 • The 4th Program "Pagoda Bell's Ring" on the Buddha Birthday
  30/05/2023
 • Buddha's Birthday Ceremony at Lam Phat pagoda, Lam Dong
  29/05/2023
 • Parade of flower cars in Hoc Mon district
  29/05/2023
 • The Great Ceremony of Buddha Birthday at Giai Lam Pagoda, Ha Tinh
  29/05/2023
 • The Great Ceremony of Buddha Birthday of Director Board of Ha Long City ‘s Vietnamese Buddhist Sangha celebrating at Tieu Dao Pagoda, Quang Ninh
  28/05/2023

Radio Online

Radio Sắc Màu Phật Pháp số 114
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 114
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 113
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 112
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 111
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 110
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 109
Quỹ học bổng ươm mầm trí tuệ

News

Hoang Phap Media

Lễ Cầu An Đầu Năm 2023
 • Lễ Cầu An Đầu Năm 2023
  Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
 • Hoàn thiện chính mình | ĐĐ. Thích Tâm Chức
  Thích Tâm Chức
 • Kinh Bát Đại Nhân Giác | ĐĐ. Thích Tâm Khắc
  Thích Tâm Khắc
 • Ba Trách Nhiệm | Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Minh Tân
  Các Giảng Sư Khác
 • Chuyến đi...độc lạ Tây Ninh | ĐĐ. Thích Tâm Thạch
  Lecturer Thích Tâm Thạch
 • Xuân này con không về | ĐĐ. Thích Tâm Trịnh
  Thích Tâm Trịnh
 • Đặc điểm vững mạnh của đạo Phật | ĐĐ. Thích Tâm Hạnh
  Lecturer Thích Tâm Hạnh
 • Lễ Tri Ân Đệ Tử lần 5 | Chùa Hoằng Pháp
  Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
 • Chướng ngại trên đường tu | ĐĐ. Thích Tâm Huỳnh
  Thích Tâm Huỳnh
 • Lễ Phật đầu năm | ĐĐ. Thích Tâm Cung
  Lecturer Thích Tâm Cung
 • Lễ Xuất Gia Tại Chùa Hoằng Pháp 2022 | Bản đầy đủ
  Chùa Hoằng Pháp
 • Tâm Cảnh tương ưng | ĐĐ. Thích Tâm Luân
  Lecturer Thích Tâm Luân
 • Niệm Phật không thối chuyển | TT. Thích Pháp Đăng
  Các Giảng Sư Khác
 • Xin làm người chân thật trong ngôi nhà Như Lai | ĐĐ. Thích Đạt Hiếu (Đạo Thuyên)
  Thích Đạt Hiếu
 • Duyên Thầy Trò (Dấu ấn 10 năm tu học) | ĐĐ. Thích Tâm Dược
  Lecturer Thích Tâm Dược
 • Chương trình Phật Học Thường Thức – kỳ 34
 • Tịnh Độ Di Đà | ĐĐ. Thích Tâm Điều
  Thích Tâm Điều
 • Hành Trang Lúc Trở Về - HT. Thích Minh Thành | Chùa Hoằng Pháp
 • Nhìn lại pháp môn niệm Phật Việt Nam trong những năm qua | TT. Thích Nguyên Hiền
  Các Giảng Sư Khác
 • Thật xúc động và ý nghĩa qua chủ đề "Làm thế nào để chăm ngoan hơn" | ĐĐ. Thích Đạo Thuyên
  Các Giảng Sư Khác
 • Hình ảnh các chú cư sĩ sinh hoạt, tu học tại chùa Hoằng Pháp
  Chùa Hoằng Pháp
 • Tỏa Sáng Đêm Di Đà 2022 | Chùa Hoằng Pháp
  Các buổi lễ và Phật sự - Vía A Di Đà
 • Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 73 | Chùa Hoằng Pháp
  Các Giảng Sư Khác
 • Giới thứ nhất: Giới không kính Thầy bạn | ĐĐ. Thích Tâm Khiết
  Thích Tâm Khiết
 • Tiền | ĐĐ. Thích Tâm Trịnh
  Thích Tâm Trịnh
 • Quả báo của người có tâm ganh tỵ và đố kỵ | ĐĐ. Thích Tâm Tri
  Lecturer Thích Tâm Tri
 • Hướng dẫn Phật tử thăm Tà Đùng
  Chùa Hoằng Pháp
 • Sáu Tâm Trạng Của Nhân Loại | HT. Thích Giác Liêm
  Các Giảng Sư Khác
 • Hoàn thiện chính mình | ĐĐ. Thích Tâm Chức
  Thích Tâm Chức
 • Kinh Bát Đại Nhân Giác | ĐĐ. Thích Tâm Khắc
  Thích Tâm Khắc
 • Ba Trách Nhiệm | Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Minh Tân
  Các Giảng Sư Khác
 • Chuyến đi...độc lạ Tây Ninh | ĐĐ. Thích Tâm Thạch
  Thích Tâm Thạch
 • Xuân này con không về | ĐĐ. Thích Tâm Trịnh
  Thích Tâm Trịnh
 • Đặc điểm vững mạnh của đạo Phật | ĐĐ. Thích Tâm Hạnh
  Thích Tâm Hạnh
 • Chướng ngại trên đường tu | ĐĐ. Thích Tâm Huỳnh
  Thích Tâm Huỳnh
 • Lễ Phật đầu năm | ĐĐ. Thích Tâm Cung
  Thích Tâm Cung
 • Tâm Cảnh tương ưng | ĐĐ. Thích Tâm Luân
  Thích Tâm Luân
 • Niệm Phật không thối chuyển | TT. Thích Pháp Đăng
  Các Giảng Sư Khác
 • Xin làm người chân thật trong ngôi nhà Như Lai | ĐĐ. Thích Đạt Hiếu (Đạo Thuyên)
  Thích Đạt Hiếu
 • Duyên Thầy Trò (Dấu ấn 10 năm tu học) | ĐĐ. Thích Tâm Dược
  Thích Tâm Dược
 • Chương trình Phật Học Thường Thức – kỳ 34
 • Tịnh Độ Di Đà | ĐĐ. Thích Tâm Điều
  Thích Tâm Điều
 • Hành Trang Lúc Trở Về - HT. Thích Minh Thành | Chùa Hoằng Pháp
 • Nhìn lại pháp môn niệm Phật Việt Nam trong những năm qua | TT. Thích Nguyên Hiền
  Các Giảng Sư Khác
 • Thật xúc động và ý nghĩa qua chủ đề "Làm thế nào để chăm ngoan hơn" | ĐĐ. Thích Đạo Thuyên
  Các Giảng Sư Khác
 • Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 73 | Chùa Hoằng Pháp
  Các Giảng Sư Khác
 • Giới thứ nhất: Giới không kính Thầy bạn | ĐĐ. Thích Tâm Khiết
  Thích Tâm Khiết
 • Tiền | ĐĐ. Thích Tâm Trịnh
  Thích Tâm Trịnh
 • Quả báo của người có tâm ganh tỵ và đố kỵ | ĐĐ. Thích Tâm Tri
  Thích Tâm Tri
 • Sáu Tâm Trạng Của Nhân Loại | HT. Thích Giác Liêm
  Các Giảng Sư Khác
Từ Thiện Xã hội

News

Literature Books

Pháp Vị Vô Thượng
Thích Chân Tính
Detail

Buddhism & Life

Buddhism & Society

Buddhism & Youth

Course schedule

Buddhist Literature

Sect of Buddhas name Recitation

Branch temple Hoang Phap

Hung Phap Pagoda
Hamlet 1A, Xuan Hung, Xuan Loc, Dong Nai
Visitor Statistics
News: 83,307,182
Media: 104,031,709
Access Total
News: 36
Media: 36
Users browsing: 124