Video News

Bản Tin Phật Sự Chùa Hoằng Pháp Số 52
 • Bản Tin Phật Sự Chùa Hoằng Pháp Số 52
 • CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ
 • Kết Khóa: Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên - Thiếu Nhi
 • Lễ sám hối 30/05 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
 • Sinh hoạt vui chơi của các em thiếu nhi và xuất gia gieo duyên P2 | Chùa Hoằng Pháp
 • Khóa tu Nikāya – lần thứ 8 | Đại đức Thích Minh Thành

Buddha ActivityView All

Gosinga Vietnam – Continuous Attention meditation Retreat for students
03/07/2022
In the spirit spreading the Dharma, Hoang Phap Pagoda wishes to support Bhikkhu, monks and nuns...
 • One- day peaceful Retreat at Tieu Dao pagoda - Quang Ninh
  30/06/2022
 • Charity in sowing blessing of Dong Cao Pagoda
  30/06/2022
 • Repentant Ceremony at Dong Cao pagoda in Thanh Hoa
  29/06/2022
 • Dharma Assembly Ksihitigarbha - Linh Yin Temple, Taiwan
  29/06/2022
 • Repentance ceremony on May 30th, Year of the Tiger
  29/06/2022
 • Ritual of visiting and offering homage to Most Venerable Thich Giac Lai’s Body
  29/06/2022
 • Visit Hoang Phap Pagoda of The Director Board of Vietnam Buddhist Sangha in Hoc Mon
  28/06/2022
 • Pilgrimage to offer the Three Jewels
  27/06/2022
 • Charity trip to share love of Dong Cao Pagoda
  27/06/2022

Radio Online

Radio Sắc Màu Phật Pháp số 114
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 114
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 113
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 112
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 111
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 110
 • Radio Sắc Màu Phật Pháp số 109
Quỹ học bổng ươm mầm trí tuệ

News

Hoang Phap Media

Sanh Diệt Trí & Khổ Thánh Trí | ĐĐ. Thích Minh Thành
 • Sanh Diệt Trí & Khổ Thánh Trí | ĐĐ. Thích Minh Thành
  Lecturer Thích Minh Thành
 • Tự chữa lành | Sư Minh Niệm
  Các Giảng Sư Khác
 • Em lừa tôi đấy à? | ĐĐ. Thích Tâm Nguyên
  Lecturer Thích Tâm Nguyên
 • Bài học nhớ ơn | Tác giả: HT. Thích Chân Tính
  HT. Thích Chân Tính
 • Lễ Tứ Trọng Ân | Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thiếu nhi
 • Cha Mẹ Là Hạnh Phúc Đời Con | TT. Thích Nghiêm Đạo
 • Chương trình Thắp nến tri ân - Khóa tu thanh thiếu niên – Cơ sở Hương Pháp, Củ Chi
 • Nụ Cười Trao Đi Duyên Còn Mãi | ĐĐ. Thích Tâm Thủ
  Lecturer Thích Tâm Thủ
 • Công Năng Sám Hối Nhận Diện Ngũ Uẩn Để Làm Gì Một Cảm Thọ Bốn Thánh Đế! - Đại đức: Thích Minh Thành
 • Thiền Tập Hiện Tại Lạc Trú | Đại đức: Thích Minh Thành
 • Tâm Hiền Hoà Lắng Dịu | ĐĐ. Thích Minh Thành
 • Cho tôi một vé đi về tuổi thơ | Ni sư Thích Nữ Hương Nhũ
 • Kẻ đánh rơi hạnh phúc | Đại đức: Thích Minh Thạnh
 • Hướng thượng - Hướng thiện | ĐĐ. Thích Tâm Dược
  Lecturer Thích Tâm Dược
 • Những phương pháp làm cho Tăng đoàn vững mạnh | ĐĐ. Thích Tâm Ý
 • Con có hiểu | ĐĐ. Thích Tâm An
 • Con người | ĐĐ. Thích Tâm Lực
 • Giá trị của sự chăm chỉ | Đại đức: Thích Đạo Quang
 • Tình bạn | ĐĐ. Thích Thiện Tuệ
 • Sài Gòn cũng an nhiên | Sư Giác Minh Luật
 • Thiền Tập - Nhận Diện Ngũ Uẩn | Khoá Tu NIKAYA Chùa Hoằng Pháp
 • Cùng con trên những nẻo đường | TT. Thích Quảng Thiện
 • Khiêm Hạ Là Đức Hạnh Tối Thượng | Khoá Tu NIKAYA Chùa Hoằng Pháp
 • Chánh Niệm Là Gì - Hay Quên Làm Sao Nhớ | Khoá Tu NIKAYA Chùa Hoằng Pháp
 • Sống thiện, làm thiện | ĐĐ. Thích Tâm Dược
  Lecturer Thích Tâm Dược
 • Sanh Diệt Trí & Khổ Thánh Trí | ĐĐ. Thích Minh Thành
  Thích Minh Thành
 • Tự chữa lành | Sư Minh Niệm
  Các Giảng Sư Khác
 • Em lừa tôi đấy à? | ĐĐ. Thích Tâm Nguyên
  Thích Tâm Nguyên
 • Bài học nhớ ơn | Tác giả: HT. Thích Chân Tính
  HT. Thích Chân Tính
 • Cha Mẹ Là Hạnh Phúc Đời Con | TT. Thích Nghiêm Đạo
 • Nụ Cười Trao Đi Duyên Còn Mãi | ĐĐ. Thích Tâm Thủ
  Thích Tâm Thủ
 • Công Năng Sám Hối Nhận Diện Ngũ Uẩn Để Làm Gì Một Cảm Thọ Bốn Thánh Đế! - Đại đức: Thích Minh Thành
 • Thiền Tập Hiện Tại Lạc Trú | Đại đức: Thích Minh Thành
 • Tâm Hiền Hoà Lắng Dịu | ĐĐ. Thích Minh Thành
 • Giới Liên Quan Đến Đời Sống Người Cư Sĩ Tại Gia | ĐĐ. Thích Tâm Sỹ
  Thích Tâm Sỹ
 • Cho tôi một vé đi về tuổi thơ | Ni sư Thích Nữ Hương Nhũ
 • Kẻ đánh rơi hạnh phúc | Đại đức: Thích Minh Thạnh
 • Hướng thượng - Hướng thiện | ĐĐ. Thích Tâm Dược
  Thích Tâm Dược
 • Những phương pháp làm cho Tăng đoàn vững mạnh | ĐĐ. Thích Tâm Ý
 • Con có hiểu | ĐĐ. Thích Tâm An
 • Con người | ĐĐ. Thích Tâm Lực
 • Giá trị của sự chăm chỉ | Đại đức: Thích Đạo Quang
 • Tình bạn | ĐĐ. Thích Thiện Tuệ
 • Sài Gòn cũng an nhiên | Sư Giác Minh Luật
 • Thiền Tập - Nhận Diện Ngũ Uẩn | Khoá Tu NIKAYA Chùa Hoằng Pháp
 • Cùng con trên những nẻo đường | TT. Thích Quảng Thiện
 • Khiêm Hạ Là Đức Hạnh Tối Thượng | Khoá Tu NIKAYA Chùa Hoằng Pháp
 • Chánh Niệm Là Gì - Hay Quên Làm Sao Nhớ | Khoá Tu NIKAYA Chùa Hoằng Pháp
 • Sống thiện, làm thiện | ĐĐ. Thích Tâm Dược
  Thích Tâm Dược
 • Ý Chí | ĐĐ. Thích Tâm Mãn
  Thích Tâm Mãn
Từ Thiện Xã hội

News

Literature Books

Gương sáng đông tây (tập 10)
Thích Chân Tính
Detail

Buddhism & Life

Buddhism & Society

Buddhism & Youth

Course schedule

Buddhist Literature

Sect of Buddhas name Recitation

Branch temple Hoang Phap

Hung Phap Pagoda
Hamlet 1A, Xuan Hung, Xuan Loc, Dong Nai
Visitor Statistics
News: 72,681,375
Media: 93,405,915
Access Total
News: 20
Media: 28
Users browsing: 69