Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Xã ngã

Tu là xả bỏ vết tích hẹp hòi của bản ngã, để rõ thân chúng sinh cũng là Pháp thân, như hư không, như bầu trời, không có gì chấp nhất, buồn phiền, khổ não. Sự tu hành trở về vô ngã, vô ngại, tâm hành giả được yên lặng và an lạc. Sóng có yên, ta mới thấy đáy hồ, tâm được yên thì ta mới thấy được bản chất thật của ta. Các bậc Thánh nhân khẳng định rằng cuộc đời này là một giai đoạn nhỏ bé trên con đường đi tới vô cùng.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà