Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Đới nghiệp vãng sanh

Người tu niệm Phật khó đoạn những tâm niệm tham, sân, si. Đoạn không được, chỉ còn cách là chế ngự nó, bằng cách là lúc vọng niệm khởi lên, chúng ta dùng câu niệm Phật để đè nó xuống. Lúc lâm chung cũng dùng cách đó đè vọng niệm xuống, để được chánh niệm vãng sinh. Thế nên, Phật khuyên chúng ta niệm A-đi-đà Phật cầu vãng sinh, chớ không khuyên trừ vọng niệm.
Tuyết Sư Lão Nhân viết kệ:

Một niệm độc tâm khởi
Phật hiệu đè gấp ngay
Lời ác trọn chẳng thốt
Việc tổn người chớ làm.
Đây bí quyết chân thật
Bí mật để phục hoặc.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà