Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Nói tu là tu những gì ?

Nói tu hành chính là tu các ý niệm, khiến cho trong tâm hành giả không khỏi ra các vọng niệm, nên nói: Tịnh niệm nối luôn. Làm sao để  
đạt được tịnh niệm nối luôn? Ngài Lý Bỉnh Nam nói: “Chúng ta niệm Phật, Phật là thanh tịnh nhất, ngoài Phật ra tất cả đều không thanh tịnh. Nếu tâm của quý vị chỉ niệm Phật A-di-đà, trừ niệm này ra không có niệm nào khác, chính là tịnh niệm nối luôn, ắt là thành công”.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà