Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Bản chất thấp hèn

Bản chất của chúng sinh vốn là bản chất thiêng liêng sáng chói, nhưng nay bị bản chất thấp hèn điều khiển, phải nô lệ cho vật chất, như câu chuyện vua Trời Đế Thích:
Trời Đế Thích, khi xưa có một lần hoá làm kiếp heo, lẩn quẩn ở chỗ dơ bẩn, rồi lấy heo nái sinh ra đàn heo con và cảm thấy vô cùng sung sướng. Chư Thiên thấy vậy đến bảo rằng:
- Ngài là vua chư Thiên, chư Thiên đều tuân mệnh lệnh của Ngài, thế mà Ngài làm gì ở đây?
Trời Đế Thích trả lời rằng:
- Mặc kệ ta, ta cảm thấy thích ở đây vì có vợ, có con, ta không cần biết cõi Trời gì cả!
Chư Thiên bèn giết chết hết đàn heo, vua Trời khóc ròng, chư Thiên bước tới mổ bụng ông ra, Trời Đế Thích bước ra khỏi xác heo, ông bật cười trước giấc mộng vừa qua.
Con người thường tự đồng hoá với vật chất mà quên mình là trong sáng vô cùng. Cuộc đời này đầy dẫy khổ đau, Phật dạy chúng ta tu để được thoát khổ, để không sa vào các cạm bẫy của cuộc đời, thoát ra ngoài để lấy lại tự do.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà