Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Câu chuyện tụng kinh

Khi xưa, có một Tỷ-kheo rất siêng năng tụng kinh, sau một thời gian im lặng. Một thiện tín hỏi:
- Sao Đại đức không tụng kinh như xưa?
Vị Tỷ-kheo trả lời:
- Trước kia đối với việc tụng kinh, tôi rất tha thiết, cho đến khi chứng quả ly dục, mọi thấy nghe, hiểu biết nhờ vào trí tuệ đều bỏ một bên.
Ở đây cho thấy, hành giả đạt được sự an trú vào tuệ giác thanh tịnh. Đến giai đoạn này, có tụng kinh hay không tụng kinh không thành vấn đề. Nhưng để chúng sinh được nghe pháp vi diệu, tụng kinh là sự cần thiết.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà