Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Chỗ động niệm

Cổ đức dạy: “Cái bí ẩn của Pháp giới này là ở chỗ động niệm”.
Người trí tuệ động niệm khác với chúng sinh động niệm. Người trí động niệm trở về tánh bao la trong sáng như trăm sông đổ về biển cả, còn chúng sinh động niệm với tâm thương ghét như biển cả dậy sóng không ngừng nghỉ.
Danh hiệu Phật chỉ có sáu chữ mà hiển bày cao siêu, kỳ diệu. Người niệm Phật tâm đạt đến chỗ biến khắp, mà kẻ phàm phu không thể hiểu được.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà