Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Nghĩ đến quỷ thần, quỷ thần sẽ được tín hiệu

a. Nghĩ đến quỷ, quỷ liền hiện:
Khi xưa, ngài Milarepa vào chỗ núi sâu, thấy có một cái hang âm u.
Ngài nói:
- Trong đây chắc có loài quỷ khoáng dã sống.
Nói xong, một con quỷ khoáng dã hiện hình đứng trước mặt. Ngài nói:
- Sao hiện ra đây?
Con quỷ trả lời:
- Vì Ngài nghĩ đến tôi.
b. Nghĩ đến thần, thần hiện:
Khi xưa, một ông tiều phu đốn củi, chiều về ngồi nghỉ ở miếu Sơn thần, than thở thân phận già nua, nghèo khổ, làm cả ngày mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, không còn thiết gì đến sự sống, cầu xin Sơn thần đem đi sớm cho khoẻ thân già. Ông than như vậy được vài hôm, một buổi chiều, ông già vừa đặt gánh củi xuống, vị thần hiện ra bảo:
- Hôm nay, ta đến đem ông đi đây.
Ông già sợ tái mặt, gánh củi mà chạy như bay, không dám ngó ngoái lại.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà