Chùm ảnh mừng Phật đản

Đại lễ Phật Đản 2022 (270 Ảnh)
Đại lễ Phật Đản 2021 (251 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản 2020 (129 Ảnh)
Xe hoa diễu hành chào mừng Phật đản 2019 (25 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản 2019 (80 Ảnh)
Đêm Văn Nghệ Mừng Phật Đản 2019 (34 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản BTS GHPGVN H.Hóc Môn 2019 (48 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản 2018 (111 Ảnh)
Đêm Văn Nghệ Mừng Phật Đản 2018 (41 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản BTS GHPGVN H.Hóc Môn 2018 (69 Ảnh)
Đêm Văn Nghệ Mừng Phật Đản 2017 (66 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản 2017 (120 Ảnh)