Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Thọ trì kinh nào thành Phật ?

Ngài Thủ Sơn bảo: “Thọ trì thứ kinh “Bất nhiễm” sẽ thành Phật”.
Người hiểu đạo không khai tri kiến chúng sinh, không khởi niệm danh lợi, thiện ác, tốt xấu v.v... hằng sống với tâm niệm Phật trong sáng, tức vô tâm, mà vô tâm tức đạo. Nên nói: “Vô tâm đạo dễ tầm”.
Ngài Như Tịnh nói: “Nếu thấy tướng vi tế của muôn pháp chỉ là ánh sáng, muôn cảnh đối diện, chẳng lập danh tướng, mê ngộ không còn, trạm nhiên trong sáng”.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà