Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Thấy tướng trụ, không thấy tướng sinh

Kinh viết: “Con người chỉ thấy tướng trụ mà không thấy được tướng sinh. Tướng trụ là khi đã ra hình tướng rồi, thí như quả núi, con sông, cây cỏ, con người, con voi... Còn tướng sinh, mắt thường của chúng sinh không thể thấy được, đó là hàng tỷ, hàng tỷ hạt sáng kết hợp lại hình thành thế giới này, với muôn hình vạn vẻ”.
Nhà bác học Newton cho biết: “Sự cứng chắc của vật chất có nguồn gốc từ ánh sáng. Thế giới của hạt sáng vô cùng bé nhỏ, mắt thường không thể thấy được, cần phải thông qua các thiết bị tinh tế. Khi đó, con người mới thấy được sự hiện diện của những phần tử được gọi là hạt sáng”.
Thêm một công trình nghiên cứu của Nhà bác học Young đưa ra, làm cho nhiều người ngạc nhiên: “Người ta có thể tạo ra bóng tối bằng cách cho thêm ánh sáng vào ánh sáng”.
Lại, nhà bác học Democritis bảo: “Toàn bộ sự vật trong thế giới này, kể cả tâm của con người, chỉ là những hạt nguyên tử, còn gọi là quang tử, đang vận hành trong không gian trống rỗng”.
Nhà bác học Newton xây dựng một khái niệm về không gian tuyệt đối độc lập, đó là một sân khấu vĩ đại, mà trong đó vật chất tha hồ vận động, vật chất vận động trong không gian cũng như diễn viên trên sàn diễn, không có diễn viên thì sàn diễn vẫn tồn tại.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà