Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Thăng - đoạ

Kinh Lăng-nghiêm viết: “Khi lâm chung, do tình và tưởng mà có ra thăng hay đoạ. Người tưởng nhiều được lên cảnh giới cao, tình nhiều đoạ xuống cảnh giới thấp. Thật sự bản chất tâm con người là đi lên, nhưng bị các món phiền não tham sân ràng buộc nên đi xuống. Thí như chiếc bong bóng bơm chất khinh khí, tự nó bay lên, nhưng nếu buộc nhiều túm cát vào thì nó trì xuống”.
Người niệm Phật đến lúc lâm chung mà còn bị ràng buộc tình cảm với người thân, tài sản và sự giận hờn thì khó được giải thoát. Những thứ tình cảm tiêu cực đó chính là những sợi dây vô hình buộc chân người tu ở lại trong ba cõi sáu đường.
Chuyện kể có một vị phú thương, lúc đau nặng, vợ con vây quanh niệm Phật, niệm Bồ-tát. Vị phú thương mở mắt thều thào hỏi:
- Có bà ở đây không?
Người vợ vội lên tiếng:
- Có tôi đây ông!
Ông lại tiếp tục hỏi:
- Có thằng Hai, thằng Ba, và con Tư ở đây không?
Các con đồng lên liếng:
- Dạ có, chúng con đây nè ba!
Bỗng vị phú thương trợn mắt đem hết tàn lực thốt lên:
- Tụi bây ở đây hết thì ai lo cửa tiệm! 
Rõ ràng vị phú thương đây bị sợi dây tài sản buộc chân ở lại.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà