Sách Khác
Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Niệm Phật Thoát Sanh Tử

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Uyển
Mục lục
Xem thêm
Vén Màn Vô Minh

Câu hồng danh có công đức vén màn vô minh ra khỏi tâm trí. Khi đó, tâm trí rỗng không. Thân ánh sáng của Phật A-di-đà là Pháp thân. Người niệm Phật chắc chắn được giải thoát. Cổ đức bảo: “Nếu rõ biết tự tâm vốn quang minh, quảng đại. Thường niệm tâm này tuy ở trần lao mà làm người xuất thế”.
Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ viết:

“Di-đà vốn thật Pháp thân ta
Nam Bắc Đông Tây khắp chói loà
Trăng thu ngự giữa trời cao rộng
Đêm lặng trùng dương rạng chiếu xa”.

Ngày ngày, tâm bị mây vô minh che kín. Nay niệm Phật thì bình minh ló dạng, Phật tâm ngời sáng, thế gian dứt khổ.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà