Pháp Thoại Mp3

Nỗi Đau Và Nước Mắt - ĐĐ. Thích Tâm Trịnh
HT. Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 1069
Số lượt tải: 10

Pháp âm cùng danh mục

Bài học nhớ ơn | Tác giả: HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1507
2
Bài 65: Tình yêu phát xuất từ thế giới bên kia | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1152
5
Bài 66: Cuối đời đức Phật để tóc lại có đúng không? | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1031
2
Bài 63: Nam tông - Bắc tông | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1017
3
Truyện tranh: TÌNH THƯƠNG CHIẾN THẮNG - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1038
1
Bài 62: Còn vương bụi trần - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
758
8
Sữa pháp ban mai | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
902
7
Bài 59: Yêu thì tốt, ghét thì xấu | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
981
6
Bài 58: Lá Thư Từ Làng Mai - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
982
4
Bài 57: Nói Về Tịnh Thất Bồng Lai - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1003
5
Bài 56: Sữa Pháp Ban Mai - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
537
0
Bài 55: Nhân Quả Nghiệp Báo - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1002
7