Khóa 63

Công Đức Phóng Sanh - Phật thất 63
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Quà Tặng Của Chùa - Phật thất 63
Giảng sư Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63
Giảng sư Thượng tọa Thích Giác Đăng
Đổi Thay - Phật thất 63
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Kiến Lập Đạo Tràng - Phật thất 63
Giảng sư Thích Minh Thanh
Quà tặng của chùa
Kiến lập đạo tràng
Giảng sư Thích Minh Thanh
Công đức phóng sanh
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Đổi thay
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Ý như vạn sự
Giảng sư Thích Giác Đăng