Khóa Tu Mùa Hè 2009

Tọa Đàm Ăn Chay Dưỡng Chất Và Khí Hậu -khóa tu mùa hè 2009
Trường Đời - Khóa tu mùa hè 2009
Giảng sư Thượng tọa Thích Trí Chơn
Ngưỡng Cửa Cuộc Đời - Khóa tu mùa hè 2009
Giảng sư Thượng tọa Thích Nhật Từ
Nắng Ấm Mùa Xuân - Khóa tu mùa hè 2009
Giảng sư Thích Nữ Hương Nhũ
Pháp Đàm Phật Giáo Đồng Hành Cùng Tuổi Trẻ - khóa tu mùa hè - 2009
Gieo Trồng Hạt Giống Tốt - Khóa tu mùa hè 2009
Giảng sư Thượng tọa Thích Phước Tiến
Pháp Đàm Suốt Đời Không Quên - Khóa tu mùa hè - 2009
Ngưỡng cửa cuộc đời
Giảng sư Thượng tọa Thích Nhật Từ
Nắng ấm mùa xuân
Giảng sư Thích Nữ Hương Nhũ
Gieo trồng hạt giống tốt
Giảng sư Thượng tọa Thích Phước Tiến
Trường đời
Giảng sư Thượng tọa Thích Trí Chơn