Pháp Thoại Mp3

Bài 62: Còn vương bụi trần - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 519
Số lượt tải: 6

Pháp âm cùng danh mục

Bài học nhớ ơn | Tác giả: HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
923
0
Bài 65: Tình yêu phát xuất từ thế giới bên kia | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
758
3
Bài 66: Cuối đời đức Phật để tóc lại có đúng không? | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
669
1
Bài 63: Nam tông - Bắc tông | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
660
2
Truyện tranh: TÌNH THƯƠNG CHIẾN THẮNG - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
639
0
Sữa pháp ban mai | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
567
6
Bài 59: Yêu thì tốt, ghét thì xấu | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
636
3
Nỗi Đau Và Nước Mắt - ĐĐ. Thích Tâm Trịnh
HT. Thích Chân Tính
724
3
Bài 58: Lá Thư Từ Làng Mai - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
627
3
Bài 57: Nói Về Tịnh Thất Bồng Lai - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
675
4
Bài 56: Sữa Pháp Ban Mai - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
364
0
Bài 55: Nhân Quả Nghiệp Báo - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
702
5