Đêm nhạc Quay Về

Đêm nhạc Quay Về
Trở Lại Cố Hương
Quốc Đại
Ước Mơ
Hạnh Nguyện
Em Là Con Gái Việt Nam
Thùy Trang
Tôn Kính Người
Thanh Sử
Niềm Vui Vu Lan
Tú Linh - Nguyễn Đức
Ươm Mầm
Bích Phượng
Nghìn Năm Đẹp Mãi Thăng Long
Quốc Hưng
Cảm Ơn Vô Thường
Thanh Ngọc
Quay Về
Thùy Dương
Hoa Ưu Đàm Nở
Quốc Đại
Lênh Đênh Biển Hồ
Hạ Trâm