Lễ Vu Lan

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU NĂM 2022 | CHÙA HOẰNG PHÁP
Các buổi lễ và Phật sự - Lễ Vu Lan
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019
Chùa Hoằng Pháp
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Năm 2020
Chùa Hoằng Pháp
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan 2018
Chùa Hoằng Pháp
Đại Lễ Vu Lan 2018
Chùa Hoằng Pháp
Đại Lễ Vu Lan 2017
Chùa Hoằng Pháp
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Đài Loan - 2017
Chùa Hoằng Pháp
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Hàn Quốc - 2016
Đại Lễ Vu Lan 2016
Chùa Hoằng Pháp
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Cambodia 2016
Chùa Hoằng Pháp
Đại Lễ Vu Lan 2015
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại London 2015
Chùa Hoằng Pháp