Khóa 64

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64
Giảng sư Thích Đồng Hội
Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64
Giảng sư Thượng Tọa Thích Minh Thành
Bão lũ cuộc đời - Phật thất 64
Giảng sư Thượng tọa Thích Trí Chơn
Hoan Hỷ Để Niệm Phật - Phật thất 64
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Vượt qua chính mình - Phật thất 64
Giảng sư Thích Phước Nghiêm
Đường về cực lạc - Phật thất 64
Giảng sư Hòa thượng Thích Giác Toàn
Bão lũ cuộc đời
Giảng sư Thượng tọa Thích Trí Chơn
Đường về Cực Lạc
Giảng sư Hòa thượng Thích Giác Toàn
Hoan hỷ để niệm Phật
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Khi rừng xưa khép lại
Giảng sư Thượng Tọa Thích Minh Thành
Vượt qua chính mình
Giảng sư Thích Phước Nghiêm
Niệm Phật vãng sanh
Giảng sư Thích Đồng Hội